Európska vízia „inteligentných rozvodných sietí“

 


Krátka správa:

Európska technologická platforma SmartGrids – Elektrické siete budúcnosti, zverejnila svoju víziu vývoja bezpečnej a udržateľnej elektrickej siete v Európe, ktorej cieľom je čo možno najlepšie využiť veľké centralizované generátory a menšie zdroje energie, aby poskytovali spotrebiteľom spoľahlivú a pokiaľ ide o náklady efektívnu dodávku energie.

Súčasná elektrická architektúra Európy je založená na potrebách na uhlíku založenej tvorby elektrickej energie, pričom elektrické stanice sú často veľmi ďaleko od konečných spotrebiteľov. Podľa Komisie by mohlo byť okolo 21% energie v Európe vyrobenej z obnoviteľných zdrojov, ak by existujúce rozvodné siete boli kompatibilné s menšími, lokálnymi elektrickými zariadeniami, akými sú veterné turbíny či solárne panely.

Kľúčovými prvkami vízie SmartGrids (chytrých rozvodných sietí) sú:

  • kompatibilita elektrickej siete s novými formami zdrojov a nosičov energie (veterné generátory, palivové články, solárne panely)

  • používanie inovácií na zvýšenie celkovej efektivity systému, ktorá by poviedla k nižšiemu znečisteniu a lacnejším cenám

  • širokosiahle používanie informačných a komunikačných technológií na vývoj nových služieb a trhov s inováciami

„V krátkodobom horizonte potrebujeme, ak chceme zlepšiť bezpečnosť sietí, zvýšiť obchod medzi členskými štátmi a podporiť skutočný európsky trh s elektrickou energiou, potrebujem de facto jednotnú európsku rozvodnú sieť,“ povedal komisár pre vedu a výskum Janez Potočnik.