Európske banky podstúpia záťažový test

Záťažový test uskutočnia národní regulátori (na Slovensku – Národná banka Slovenska) podľa metodológie Výboru európskeho bankového dohľadu CEBS. Nebudú však špecifikovať, ktoré banky potrebujú viac kapitálu. Kritici však upozorňujú, že takto investori nebudú vedieť o potenciálnom riziku. Záťažový test, ktorý uskutočnili v USA zverejnili minulý týždeň aj s individuálnymi výsledkami bánk.

„Rozhodnutie uskutočniť test prijali ministri financií EÚ a obrátili sa na výbor CEBS, aby ho zorganizoval,“ povedal pre agentúru Reuters nemenovaný zdroj. „Nebude to však test jednotlivých inštitúcií, tak ako to urobili Američania. Európsky bude vysoko agregovaný, aby preukázal celkovú stabilitu bankového sektora,“ dodal.

Analytici tvrdia, že je veľmi ťažké odhadnúť výsledky testu, lebo nie sú jasné kritériá, na ktoré sa bude prihliadať. V USA testovali 19 individuálnych bánk, aby zistili, či majú dostatok kapitálu na to, aby dokázali odolať výkyvom v hospodárstve. Podľa záverov 10 z nich potrebuje podporiť svoj kapitál o takmer 75 miliárd USD. Podľa analytikov Credit Suisse – európske banky by potrebovali 84 miliárd eur, ak podstúpili test podľa amerického vzoru.

„Americký štýl nemá pre EÚ ako celok zmysel. Chceli svoje banky donútiť k rekapitalizácii, no v Európe testy existovali, existujú a budú existovať,“ povedal ďalší zdroj pre Reuters. Rekapitalizácia bánk v Európe už prebehla a kontrolovali ju na národnej úrovni.

Výsledky záťažového testu európskeho bankového systému by mali byť kompletné v septembri, kedy sa zíde Hospodársky a finančný výbor (Slovensko na ňom vždy zastupuje štátny tajomník ministerstva financií a zástupca NBS).

EÚ bude vďaka nemu disponovať vlastnými údajmi o sile svojho bankového sektora. Medzinárodný menový fond koncom apríla vyhlásil, že kým americké finančné inštitúcie sú už v polovici potrebného znižovania hodnoty aktív, banky v eurozóne za nimi ďaleko zaostávajú.

(EurActiv / Reuters)