Európskej ekonomike sa darí

Krátka správa:

Podľa posledných štatistických zistení Eurostatu je stav európskej ekonomiky priaznivý. V mesiaci január dosiahla ročná miera inflácie úroveň 1,8% a na február 2007 sa predvída rovnaká výška. Znamená to, že inflácia sa pohybuje pod úrovňou 2%, ktorú sleduje svojou menovou politikou Európska centrálna banka, ktorej hlavným cieľom je garancia cenovej stability.

Vývoj nezamestnanosti je tiež pozitívny a má klesajúcu tendenciu. V januári 2007 to bolo pre krajiny eurozóny 7,4% oproti 8,3% rok predtým. Pre EÚ-27 je príslušný údaj takmer totožný: 7,5% v januári 2007 oproti 8,3% v januári 2006. USA dosiahli v januári tohto roku nezamestnanosť vo výške 4,6%. Krajinami s najnižšou mierou nezamestnanosti sú momentálne Dánsko (3,2%), Holandsko (3,6%) a Estónsko (4,2%). Na druhom konci spektra sa nachádzajú napriek výraznému zníženiu za posledné roky Poľsko (12,6%) a Slovensko (11%) s Gréckom (8,7%).

Slovensko spolu s Estónskom patrí ku krajinám, kde počas posledného roka klesala nezamestnanosť najrýchlejšie – o 2,3% v Estónsku a 3,5% v SR. Nezamestnanosť však rástla napr. v Maďarsku, Británii a Rumunsku.

Eurostat tiež priniesol údaje o ekonomickom raste v poslednom štvrťroku 2006. Z údajov vyplýva, že ekonomika EÚ-27 vzrástla za toto obdobie viac než v USA (3,3% HDP pre EÚ-27 a 3,1% pre USA v porovnaní s posledným štvrťrokom 2005). Najrýchlejší bol relatívny rast Estónska (11,2%) a Slovenska (9,6%).

Slovensko (1,25%) je však spoločne s Poľskom (1,24%), Slovinskom (1,26%), Litvou (1,27%), Českom a Gréckom (obe 1,28%) krajinou s jednou s najnižších mier pôrodnosti v EÚ-27 (priemer 1,51%).

Ani údaje o pomere populácie s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním pre SR nevyznievajú priaznivo – podľa údajov za druhý štvrťrok 2006 sa tento ukazovateľ týkal 13,9% ženskej a 15% mužskej populácie (priemer EÚ-27 je 23,8%, respektíve 23,1%).