Európski audítori chcú skúmať úlohu ECB v gréckych pôžičkách

Zdroj: Shutterstock

ECA pre EURACTIV.com povedal, že audítori majú mandát na skúmanie operačnej efektívnosti riadenia ECB. Dáva im ho Zmluva o fungovaní Európskej únie, a Štatút Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) a ECB.

„V súčasnosti skúmame ďalšie možnosti prístupu k dokumentom, ktoré sú potrebné pre náš audit“, tvrdí ECA.

ECA vydal 16. novembra správu, v ktorej hodnotí efektívnosť a výsledok záchranných pôžičiek pre Grécko. Európska centrálna banka však odmietla poskytnúť niektoré informácie, s odvolaním sa na bankové tajomstvo. Audítori preto neboli schopní hodnotiť úlohu ECB v gréckych programoch.

Audítori v správe píšu, že ECB v tejto súvislosti spochybnila ich mandát, a dokumenty poskytnuté bankou boli nedostatočné.

O obmedzeniach mandátu Dvora audítorov vo vzťahu k ECB sa hovorili už v širokej správe o verejnej zodpovednosti inštitúcií EÚ a pravidlách verejného auditu z roku 2014.

Európski audítori teraz podajú správu inštitúciám EÚ, najmä Európskemu parlamentu, ktorý špecificky žiadal, aby ECA analyzovalo úlohu ECB v programoch finančnej pomoci, ako aj Rade EÚ.

Záchranné programy boli kritizované za nedostatok transparentnosti a demokratickej kontroly. Niektorí lídri EÚ, a europoslanci prevažne z ľavicových, sociálno-demokratických a liberálnych strán, požadovali posilnenie postavenia Európskeho parlamentu.

Europarlament bol nakoniec do programov zapojený, no veľmi obmedzeným spôsobom.

ECB sa bráni

EURACTIV sa banky pýtal, prečo poskytla Dvoru audítorov nedostatočné informácie. V emailovej odpovedi ECB píše, že Štatút ESCB obmedzuje mandát ECA voči ECB na „skúmanie operačnej efektívnosti riadenia ECB“. Otázky, ktoré audítori poslali, údajne „šli ďalej“.

ECB tvrdí, že poskytla relevantné informácie v rámci hraníc svojho mandát, a zamestnanci ECB dali relevantné odpovede na otázky audítorov, ako aj poznámky k predchádzajúcim verziám správy.

„Bohužiaľ, veľká väčšina poznámok nebola do konečnej správy zahrnutá, a ponuky na stretnutie s audítormi počas výskumu v teréne, na ktorých by sa mohli prediskutovať informácie poskytnuté ECB, neboli akceptované“, tvrdí banka.

„ECB prispela rozsiahlym spôsobom k niekoľkým prieskumom a híringom Európskeho parlamentu ku gréckym programom.“

Varoufakis: „Škandálne odmietanie“

Na predchádzajúci článok EURACTIVu k tejto téme reagoval aj bývalý grécky minister financií Yanis Varoufakis. Na Twitteri kritizoval ECB.

„Škandálne odmietanie zodpovednosti a transparentnosti zo strany ECB pokračuje. Odmietaním zverejnenia základných informácií o jej vojne proti gréckemu ľudu si zabezpečuje v histórii miesto nepriateľa európskej demokracie.“

 

EURACTIV sa pýtal Európskej komisie, ktorej úlohou je chrániť zmluvy EÚ, či ECB koná v rozpore s európskou legislatívou.

Komisia v odpovedi odkázala na slová svojho hovorcu Margaritisa Schinasa zo 16. novembra, v ktorých sa priamej reakcii vyhol.

„ECA je nezávislým orgánom, Európska komisia je tiež nezávislým orgánom, no sme podriadení týmto auditom Dvora (audítorov), a plne s nimi spolupracujeme. Určite sa nebudem vyjadrovať k ničomu, čo sa týka ECB. Sú schopní urobiť to sami, bez môjho zasahovania.“