Európski lídri podporia prísne sankcie za rozpočet

Európski lídri sa snažia ubezpečiť trhy, že fiškálna politika 27-členného bloku sa vráti späť na udržateľnú dráhu a že sa už nezopakuje grécky scenár. Podľa predbežných záverov summitu by všetky členské krajiny mali prijať zákony, ktoré vynútia dodržiavanie mantinelov stanovených v Pakte stability a rastu – rozpočtový deficit na úrovni 3 % HDP a dlh na úrovni 60 % HDP. Pakt okrem toho stanovuje aj strednodobý cieľ – priblížiť sa k vyrovnanému rozpočtu alebo k prebytku. Osobitnú pozornosť budú lídri venovať krajinám eurozóny.

„S ohľadom na posilňovanie rozpočtovej disciplíny, sa európsky summit dohodol na sprísnení preventívnych nástrojov Paktu, vrátane možných sankcií alebo motivácií spojených s konsolidáciou smerom k strednodobému cieľu."

Dotknú sa aj kvality štatistických údajov o stave rozpočtu a ekonomiky, ktoré vlády predkladajú európskym inštitúciám. "Zaistenie kvality štatistických dát je základom správnej rozpočtovej politiky a rozpočtového dohľadu. Národné štatistické úrady by mali byť plne nezávislé pri poskytovaní informácií."

Závery vychádzajú z rokovania medzi európskymi ministrami financií v rámci špeciálnej pracovnej skupiny vedenej stálym predsedom Rady Hermanom Van Rompuyom, ktorej úlohou je navrhnúť sprísnené rozpočtové pravidlá do októbra 2010. Lídri by sa koncom týždňa mali dohodnúť aj na tom, že sa bude viac pozornosti venovať miere zadlženia.

Dohľad nad rozpočtami

Vlády budú musieť v rámci jarných konvergenčných a programov stability prezentovať svoje rozpočtové plány na nadchádzajúce roky. Krajiny však zatiaľ nedospeli ku konsenzu ohľadom kontroly ročných rozpočtov, ako to v máji navrhla Komisia. Padli aj návrhy na kontrolu všeobecných indikátorov, ktoré však treba najprv definovať.

Okrem toho by sa lídri mali dohodnúť aj priebežnej kontrole konkurencieschopnosti, aby EÚ dokázala včas odhaliť nerovnováhu a neudržateľné trendy v členských krajín, najmä v eurozóne.

(EurActiv/Reuters)