Európsky parlament schválil reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky

Eurokomisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski s prejavom pred hlasovaním o reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky v Európskom parlamente. [EPA-EFE/Julien Warnand]

Europoslanci dali zelenú zmene agrodotácií po štyroch rokoch rokovaní.

Európsky parlament (EP) v utorok v Štrasburgu väčšinou hlasov odobril reformovanú verziu novej poľnohospodárskej politiky EÚ. Jej cieľom je dosiahnuť ekologickejšiu, spravodlivejšiu, flexibilnejšiu a transparentnejšiu spoločnú poľnohospodársku politiku.

Europoslanci hlasovali o troch nariadeniach, ktoré určujú nové pravidlá poľnohospodárskej politiky.

Nariadenie o strategických plánoch získalo podporu 452 poslancov, 178 zákonodarcov hlasovalo proti a 57 sa hlasovania zdržalo. Za nariadenie o financovaní, riadení a monitorovaní SPP (tzv. horizontálne nariadenie) hlasovalo 485 poslancov, 142 poslancov hlasovalo proti a 61 sa hlasovania zdržalo. Nariadenie o spoločnej organizácii trhov s poľnohospodárskymi výrobkami schválili poslanci pomerom hlasov 487 (za): 130 (proti): 71 (zdržalo sa hlasovania).

„Dnešné hlasovanie Európskeho parlamentu nás posunulo o krok bližšie k spravodlivejšej poľnohospodárskej politike pre európskych poľnohospodárov,“ uviedol na margo rozhodnutia europoslancov eurokomisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski.

Europarlament rozhoduje o reforme agropolitiky, ako zahlasujú slovenskí europoslanci? (ANKETA)

Iba menšina slovenských europoslancov bude hlasovať za reformu Spoločnej poľnohospodárskej politiky, na ktorej sa v lete dohodli európske inštitúcie. Prekáža im, že záväzne neprepája agrodotácie s cieľmi Európskej zelenej dohody a tiež to, že neobsahuje povinné zastropovanie priamych platieb.

Novinky v agrodotáciách

Počas rokovaní o balíku legislatívnych reforiem europoslanci trvali na tom, že posilňovanie biodiverzity a dodržiavanie environmentálnych a klimatických zákonov a záväzkov EÚ musí byť kľúčom k implementácii reformovanej spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá nadobudne účinnosť v roku 2023. Mnohým totiž prekážalo, že poľnohospodárska politika neobsahuje

Zatiaľ čo Európska komisia posúdi, či národné strategické plány spoločnej agropolitiky, ktoré predložia členské krajiny, sú v súlade s týmito záväzkami, poľnohospodári budú musieť dodržiavať pracovné postupy šetrné ku klíme a životnému prostrediu.

Členské štáty budú povinné zabezpečiť, aby aspoň 35 percent rozpočtu na rozvoj vidieka a aspoň 25 percent priamych platieb bolo určených na environmentálne a klimatické opatrenia, takzvané ekoschémy.

Žiadna dohoda, lepšia dohoda? Únia sa už štyri roky nevie dohodnúť na reforme agrodotácií

Inštitúcie EÚ sa navzájom obviňujú, kto má väčší podiel na tom, že stále nie je jasné, ako bude vyzerať reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Hlavnou deliacou líniou zostáva otázka nových ekologických a klimatických podmienok pre čerpanie agrodotácií. 

Poslanci europarlamentu tiež odsúhlasili, že minimálne 10 percent priamych platieb sa použije na podporu malých a stredných fariem a minimálne 3 percentá rozpočtu spoločnej poľnohospodárskej politiky pôjdu pre mladých farmárov. Trvali tiež na tom, že krízová rezerva s ročným rozpočtom 450 miliónov eur (v súčasných cenách) bude trvalo pripravená pomôcť farmárom s nestabilitou cien či trhu.

Novinkou SPP bude aj sociálna kondicionalita. V dôsledku tlaku europarlamentu sa vďaka spolupráci medzi vnútroštátnymi inšpektormi práce a platobnými agentúrami budú lepšie monitorovať pracovné pravidlá EÚ v odvetviach poľnohospodárstva a ich porušovanie sa bude trestať.

Informácie o konečných príjemcoch finančnej podpory EÚ budú transparentnejšie vďaka novému nástroju EÚ na získavanie údajov, ku ktorému budú mať prístup členské štáty a ktorý pomôže identifikovať riziko podvodu krížovou kontrolou informácií vo verejných databázach.

Pôvodné pravidlá spoločnej poľnohospodárskej politiky boli predĺžené po 31. decembri 2020 a nahradené prechodnými pravidlami do konca roku 2022. Po súhlasnom stanovisku europarlamentu sa očakáva aj schválenie v Rade EÚ (ministri členských krajín) a nové pravidlá by mali začať platiť od 1. januára 2023.

Sklamanie, aj spokojnosť s dobrým kompromisom: Ako dohodu o agropolitike EÚ vidia experti (ANKETA)

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora je s dohodou európskych inštitúcií ohľadom reformy agropolitiky spokojná, pretože sa jej podarilo presadiť svoje priority. Mladým farmárom sa nepáči, že stropovanie priamych platieb nie je pre členské štáty povinné.

Reakcie spravodajcov

Spravodajca pre strategické plány Peter Jahr (EPP, DE) vyhlásil: „Schválením reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky zabezpečujeme istotu v oblasti plánovania nielen pre členské štáty, ale predovšetkým pre našich európskych farmárov. Zaistili sme, že táto SPP je udržateľnejšia, transparentnejšia a predvídateľnejšia. Jej nový model vykonávania zníži byrokratickú záťaž poľnohospodárskej politiky pre farmárov. Naše dnešné hlasovanie ukázalo, že chceme chrániť a podporovať rodinné farmy, ľudí, ktorí udržujú a zachovávajú našu kultúru.“

Spravodajkyňa pre financovanie, riadenie a monitorovanie SPP Ulrike Müller (RE, DE) dodala: „Dnešok je historickým dňom pre novú spoločnú poľnohospodársku politiku, dňom, keď sa priblížime k environmentálne ambicióznejšej, sociálne uvedomelejšej a na výkon orientovanej poľnohospodárskej politiky. Nový model jej vykonávania zaistí, že SPP sa viac zameria na dosahovanie svojich cieľov a menej na obyčajné dodržiavanie pravidiel. Zaistili sme tiež, že platby v rámci SPP budú transparentnejšie a že finančné záujmy EÚ budú lepšie chránené. Táto spoločná poľnohospodárska politika bude skutočne úspechom.“

Spravodajca pre spoločnú organizáciu trhov s poľnohospodárskymi výrobkami Eric Andrieu (S&D, FR) uviedol: „Po prvýkrát za viac ako 30 rokov bude dnes schválená reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky – vďaka jej časti zameranej na spoločnú organizáciu trhov – znamenať väčšiu reguláciu trhu a nie dereguláciu. Môžeme byť hrdí na to, ako ďaleko sme sa dostali, pretože dosiahnutý pokrok je dôležitý pre farmárov, pre sektor a pre spotrebiteľov- Spoločná organizácia trhov je určite prvým krokom správnym smerom.“

Agrorezort o reforme agropolitiky EÚ: Je to pozitívny posun, ktorý nám umožní zmeniť naše poľnohospodárstvo

Podľa ministerstva pôdohospodárstva sa do kompromisnej dohody o reforme agrodotácií podarilo presadiť väčšinu slovenských požiadaviek. Agrorezortu však vadí, že z viazaných platieb nemôže podporiť pestovanie zemiakov. Výhrady má aj voči novým ekoschémam, ktoré majú motivovať farmárov k prírode šetrnejšiemu hospodáreniu. 

 Partner  

Sledujte

 

Newsletter