Európsky rozpočet 2010 stavia na inováciách

Včera (29.4.) Európska komisia predstavila v Bruseli návrh rozpočtu pre budúci rok. Oznámila, že v budúcom roku sa na európske politiky a činnosť európskych inštitúcií minie 122,3 mld. eur. Pre porovnanie, v súčasnom roku 2009 to je 116,7 mld. eur. Najväčší nárast financovania by sa mal dotýkať výskumu a energetických projektov – na tieto oblasti sa v porovnaní so súčasným rozpočtovým rokom vyčlení o 12 percent viac.

„Tento rozpočet má za cieľ vytvoriť opatrenia, ktoré pomôžu odvrátiť zostrujúci sa útlm. Šesť miliárd eur pôjde na výskum a inovácie, zatiaľ čo nejakým 9 mil. obyvateľom sa dostane pomoci z Európskeho sociálneho fondu,“ oznámil počas tlačovej konferencie Siim Kallas, podpredseda Európskej komisie.

V relatívnom vyjadrení, rozpočet pre rok predstavuje 1,04 percenta hospodárskeho výstupu EÚ. Pre porovnanie, v prípade súčasného roka to je 0,90 percenta. Zvýšenie rozpočtu je tiež nevyhnutné aj pre zvýšenie financovania politík EÚ vo východoeurópskych členských krajinách, podľa harmonogramu celého rozpočtového obdobia 2007-2013.

Dvanásť krajín, prevažne s komunistickou minulosťou, ktoré sa pripojili k EÚ v kolách rozširovania 2004 a 2007, získajú 52 percent prostriedkov, ktoré EÚ vyčleňuje na regionálnu rozvojovú pomoc. Nové členské krajiny tak po prvýkrát získajú viac prostriedkov, než krajiny niekdajšej EÚ-15. Súčasne pôjde o tretí rozpočtový rok, ktorý si kladie za cieľ najmä podporovanie hospodárskeho rastu, výskumu a vývoja. Na tieto politiky pôjde spolu 62 mld. eur, čo je viac ako polovica. Znamená to, že ide o tretí rozpočtový rok, v ktorom sa budú výdavky na poľnohospodárske politiky podieľať  a rozpočte menej ako 50 percentami.

Do farmárskeho sektora poputuje na budúci rok 40 percent rozpočtu. Tiež sa počíta s 8 mld. eur na zahraničnú pomoc, vrátane 1,6 mld. eur ako predvstupovú pomoc pre súčasných kandidátov, najmä pre krajiny Západného Balkánu.

EÚ chce dôkladne revidovať celé aktuálne rozpočtové obdobie, ktoré končí v roku 2014. Citlivé otázky však odsúva na neskôr, prezradili dobre informované zdroje z Bruselu. Dôvodom je, že reformné návrhy by sa mohli negatívne dotknúť Írska, ktoré pravdepodobne na október plánuje opakovanie ratifikačného referenda o Lisabonskej zmluve. Zelený ostrov je jedna z mála krajín, v ktorej ratifikačný proces úplne neskončil.

Komisár Kallas vyhlásil, že Komisia predstaví reformu súčasného rozpočtového obdobia pravdepodobne v novembri. Pôvodne sa tento krok plánoval na koniec roka 2008 alebo začiatok roka 2009. Politici a analytici očakávajú, že ďalšie reformy rozpočtu budú znamenať odklon do intenzívneho financovania farmárskych politík. Tiež sa však predpokladá značný odpor Francúzska, ktoré je dlhodobo najväčším poberateľom farmárskych platieb.

Návrh rozpočtu pre rok 2009 bude teraz vecou diskusií medzi vládami 27 krajín EÚ. Príklady z minulosti hovoria, že členské krajiny si v minulosti presadili rozpočtové škrty, voči čomu ale spravidla namieta Európsky parlament. Príjmami do rozpočtu EÚ sú príspevky členských krajín, najväčším prispievateľom je tradične Nemecko.

EurActiv/Reuters