Európu ovládla skepsa

Májový Eurobarometer skúmal nálady a očakávania obyvateľov EÚ na najbližších 12 mesiacov. Potvrdil, že rastúce ceny potravín a energií zvyšujú všeobecnú skepsu obyvateľov. Lepší život vo všeobecnosti očakáva v najbližšom čase len 32% Európanov a zlepšenie finančnej situácie vlastnej domácnosti predpokladá 22% respondentov. Zvýšenie zamestnanosti vo vlastnej krajine predpokladá 21% ľudí a zlepšenie ekonomickej situácie len 16% respondentov.

Tieto výsledky sú v porovnaní s minulým rokom horšie. Najväčší prepad v očakávaniach nastal pri posudzovaní národnej ekonomiky (- 29%), pričom najväčší pesimisti sú Maďari. Reformné balíčky Budapešti, zrušené poplatky v zdravotníctve, rekordná inflácia a hlboký deficit štátneho rozpočtu spôsobujú, že iba 8% Maďarov verí v zlepšenie ekonomickej situácie.

Naopak, najviac optimizmu ukázala Malta, Poliaci a Rumuni. Slovensko skončilo na štvrtom mieste v rámci optimistov v EÚ: Lepšiu zamestnanosť očakáva 32% obyvateľov a zlepšenie v ekonomickej situácii 28% opýtaných.

Hlavným dôvodom európskej skepsy je inflácia – ako hlavnú obavu do budúcnosti ju uviedlo 37% opýtaných. Na druhom mieste skončila nezamestnanosť (24%), nasledovaná zločinom a ekonomickou situáciou (obe kategórie 20%).

Obavy ľudí v jednotlivých členských štátoch sa odvíjajú od ich národných špecifík. V Španielsku je na prvom mieste stále terorizmus. Vo Veľkej Británii, Holandsku a na Cypre je to zločin. Maďari, Portugalci a Gréci sa najviac obávajú nezamestnanosti, Čechov zasa trápi predovšetkým zdravotníctvo. Inflácia ako hlavná obava však dominuje v 14 členských štátoch, absolútnou väčšinou v Lotyšsku, Slovinsku, Litve, Estónsku, Rakúsku, Bulharsku a vo Francúzsku. Na Slovensku sa vysokých cien obáva 43% ľudí.

Eurobarometer opäť potvrdil, že ľudia dôverujú viac Bruselu ako národným politikom. Presne polovica Európanov vyjadrila dôveru inštitúciám EÚ, približne tretina verí svojmu národnému parlamentu (34%) a vláde (32%). Na Slovensku platí podobný pomer, len miera dôvery k EÚ je ešte o niečo vyššia: EÚ 67% – NR SR 34% – vláda 37%.