Euroskeptickí poslanci si kupovali šampanské z peňazí daňových poplatníkov

Ilustračný obrázok [Flickr]

Europoslanci z politickej skupiny Európa národov a slobody (ENF) si z peňazí daňových poplatníkov kupovali nielen šampanské, ale aj luxusné jedlá či drahé vianočné dary. Podľa Výboru pre rozpočet by peniaze mali vrátiť.

Finančný výkaz skupiny za rok 2016 bol predmetom externého auditu, počas ktorého sa zistilo „viacero prípadov nesúladu“ s pravidlami Európskeho parlamentu.

Výdavky, pri ktorých sa zistili pochybenia, prevyšujú sumu 400 000 eur.

Vianočné darčeky a šampanské

Členmi politickej skupiny ENF sú najmä euroskeptické a krajne pravicové strany ako francúzsky Národný front, talianska Liga severu, rakúska Strana slobodných či česká Sloboda a priama demokracia.

Dobrý euroskepticizmus treba pestovať, zlý pochopiť

Obava z posilňovania euroskeptických síl sprevádza európske a národné voľby minimálne posledných 15 rokov. Rovnako dlho zápasí EÚ s otázkou, ako najlepšie komunikovať s občanmi.

Podľa zistení Výboru pre rozpočet si členovia ENF v roku 2016 okrem iného zakúpili 228 fliaš šampanského.

„Jedlá v hodnote 400 eur na osobu sú neprimerané a nezlučiteľné so zásadami riadneho finančného hospodárenia, a preto ich nemožno akceptovať,“ píše vo svojej správe výbor pre rozpočet. To isté sa podľa neho týka aj 110 vianočných darčekov, z ktorých každý stál 100 eur.

Peniaze by mali vrátiť

Príslušný výbor Europarlamentu zistil porušenie pravidiel pri výdavkoch celkovo prevyšujúcich sumu 388 000 eur. Zaznamenal pritom nedodržanie stanovených finančných limitov alebo princípov verejného obstarávania, v dôsledku čoho mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov. V prípade zhruba 39 000 eur nedoložila politická skupina ENF potrebnú dokumentáciu.

V stanovisku rozpočtového výboru sa uvádza, že ENF by mala uvedené prostriedky vrátiť. Výbor svoje zistenia zaslal predsedovi Parlamentu Antoniovi Tajanimu 23. marca.

V prípade finančných výkazov za rok 2016, ktoré predložilo zvyšných sedem politických skupín Európskeho parlamentu, sa nezrovnalosti nezistili.