Euroskupina načrtla záchranný plán Grécka

Zdroj: Flickr

Ministri po stretnutí vydali spoločné stanovisko v ktorom uviedli, že sa dohodli na technických záležitostiach prípadnej prvej záchrany člena eurozóny od zavedenia eura v roku 1999.

„[Ministri Euroskupiny] objasnili technické modality umožňujúce rozhodnutie vykonať koordinovanú akciu a ktoré by sa v prípade potreby dali rýchlo aktivovať,“ píše sa v stanovisku.

„Cieľom by nebolo poskytnúť financovanie pri priemernej úrokovej sadzbe eurozóny, ale skôr zabezpečiť finančnú stabilitu eurozóny ako celku.“

Jean-Claude Juncker, luxemburský premiér a zároveň šéf Euroskupiny, ktorý viedol rozhovory, uviedol, že Atény nepožiadali o žiadnu pomoc a že prípadná podpora nebude vo forme úverových garancií ako sa diskutovalo pred stretnutím. Pokiaľ teda Grécko požiada o pomoc, bude mať formu bilaterálnej pôžičky od všetkých ostatných členov eurozóny a nielen od niektorých z nich.

Okrem toho naznačil, že na skoncipovanie detailného návrhu záchranného plánu bude vytvorená osobitná pracovná skupina. Preložia ho už na najbližšom summite hláv členských štátov koncom budúceho týždňa.

Len žiadne detaily

Francúzska ministerka hospodárstva Christine Lagardová uviedla, že cieľom stretnutia bolo dohodnúť sa na technických možnostiach plánu, ktorý by nadobudol účinnosť v prípade potreby, to znamená, pokiaľ trhy nepochopia realitu a hĺbku úsporných opatrení.

„Nejde o mechanizmus, ktorý je potrebný hneď v tejto chvíli,“ zdôraznila. „Naznačili sme, že preskúmanie technických možností je v súčasťou očakávania takejto situácie, no nie je žiadny dôvod očakávať implementáciu. Takže netreba uvádzať detaily.“

Holandský minister financií Jan Kees De Jager povedal, že akákoľvek pomoc bude spojená s prísnymi podmienkami, podobnými tým, ktoré stanovuje Medzinárodný menový fond (MMF), keď zachraňuje krajiny. „Pokiaľ hovoríme o opatreniach, napríklad pôžičkách, budú zavádzané rovnakou metódou ako to robí MMF,“ vysvetlil.

Nemecko, pre ktoré by prípadná finančná pomoc znamenala najväčšie bremeno, stále vykupovanie gréckych dlhov odmieta a okrem toho sa nechce do ničoho hnať, kým Atény nepreukážu, že majú dostatok vôle urobiť bolestivé kroky na nápravu stavu svojich financií.

Posledné slovo, či sa pristúpi k záchrane Grécka, povedia lídri na summite budúci týždeň (25. – 26. marca 2010) v Bruseli.

(EurActiv/Reuters)