Eurostat: Eurozóna sa zatiaľ vyhla recesii, stagnovala

Autor: Ambro, Portfolio: http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=1499

Eurozóna sa podľa údajov štatistického úradu Eurostat vyhla recesii. K tej podľa definície dochádza v prípade medzikvartálneho poklesu HDP dva za sebou nasledujúce štvrťroky.  

Eurostat v prípade eurozóny aj EÚ potvrdil hospodársky prepad za posledné tri mesiace roka 2011. V prvom kvartáli 2012 však HDP stagnoval. Eurozóna zaznamenala nulový rast HDP aj pri porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. V prípade celého 27-členného bloku nastal mierny medziročný rast o 0,1 %. Ekonómovia pritom odhadovali prepad hospodárstva eurozóny o 0,2 %.

Štatistiky však odhalili výrazné rozdiely medzi členskými štátmi. Kým sever na čele s Nemeckom zaznamenal mierny rast, recesia Talianska na juhu prekonala očakávania a grécka ekonomika čelí depresii.

HDP Nemecka medzikvartálne stúpol o 0,5 %, v prípade Talianska klesol o 0,8 %. Výkon gréckej ekonomiky sa podľa Eurostatu v prvom štvrťroku medziročne prepadol o 6,2 %. Francúzsko, druhá najväčšia ekonomika eurozóny, však zaznamenala medzikvartálnu stagnáciu. Pokles HDP už tretí kvartál za sebou trápi aj Holandsko.

V prípade Slovenska Eurostat uvádza v prvom štvrťroku 2012 rast o 0,8 % v porovnaní s výsledkom za posledné tri mesiace minulého roka. Medziročne výkon hospodárstva stúpol o 3,2 %.

Väčšina krajín v súčasnosti implementuje úsporné opatrenia a reformy, čo sa výrazne podpisuje pod stav ekonomík a rekordnú nezamestnanosť. Lídri sa preto budúci týždeň v Bruseli budú snažiť nájsť cesty ako v čase škrtov podporovať rast a tvorbu pracovných miest.

Podľa hospodárskej prognózy, ktorú v piatok zverejnila Európska komisia, bude EÚ tento rok stagnovať a eurozóna zaznamená pokles HDP o 0,3 %. Postupné zotavovanie by malo prísť v druhom polroku 2013 a budúci rok už exekutíva očakáva jeho výraznejšie prejavy. Naďalej však ostane len veľmi mierne, zároveň s nim súvisí viacero rizík.

Brzdou tohtoročného rastu je najmä tlmená súkromná spotreba, na ktorú výrazne vplýva okrem vysokej nezamestnanosti aj pomalý rast miezd, inflácia a aj vysoká zadlženosť domácností.