Eurostat: HDP Slovenska sa v prvom štvrťroku znížil o 11,2 %

Európsky štatistický úrad Eurostat dnes (3. júna) zverejnil upravený odhad výkonu ekonomík členských štátov Únie. Hrubý domáci produkt v prvom štvrťroku 2009 v eurozóne klesol o 2,5 % a z celkového pohľadu na „dvadsaťsedmičku“ o 2,5 % pri porovnaní s hodnotami za posledné tri mesiace v roku 2008 (medziročne o 4,8 % respektíve 4,5 %).

Eurostat zatiaľ nemá údaje zo všetkých krajín, no podľa dostupnej štatistiky prepad nezaznamenal len Cyprus (0 % za prvý štvrťrok 2009 a 1,6 % medziročne) a Poľsko (0,4 % za prvý štvrťrok 2009 a 1,9 % medziročne). Najväčší medziročný pád vykazuje Lotyšsko (-18,6 %), Estónsko (-15,6 %) a Litva (-11,8 %).

Negatívny vývoj v prvých troch mesiacoch roka sa najviac podpísal na ekonomike Slovenska (-11,2 %) a rovnakou mierou na hospodárstve už spomínaného Lotyšska (-11,2 %). V poslednom štvrťroku 2008 pritom naša ekonomika rástla najrýchlejšie spomedzi všetkých členských krajín. Podľa údajov Eurostatu v prípade Slovenska ide o 5,4-percentný pokles v porovnaní s rovnakým obdobím minulý rok.

Za strmý pád našej ekonomiky začiatkom roka môže okrem hospodárskej krízy, prudkého poklesu zahraničného dopytu aj plynová kríza a obmedzenie priemyselnej výroby.

O 5,6-percentnom medziročnom prepade HDP dnes informoval aj slovenský Štatistický úrad, podľa ktorého sa „zníženie ekonomickej výkonnosti prejavilo vo všetkých zložkách HDP s výnimkou spotreby verejnej správy (+1,2 %)“. Vývoz v porovnaní s minulým rokom klesol o 24,3 %, dovoz výrobkov a služieb o 22,6 %, investície o 4,1 % a konečná spotreba domácností o 1,2 %.