Eurostat reviduje ročné HDP EÚ nahor

Zdroj: Európska komisia

Zmena sa podľa Eurostatu bude týkať aj všetkých predchádzajúcich údajov o HDP. Prechod na nové účtovné štandardy je celosvetovým krokom. Rovnaký systém už v auguste implementovali aj Spojené štáty.

„Vážený priemerný vplyv metodických zmien na HDP je zvýšenie o 2,4 % HDP, z ktorých 1,9 (okolo 80 % celkového vplyvu) je dôsledkom kapitalizácie výskumu a vývoja,“ uvádza v stanovisku Európska komisia.

„Zvyšok metodologického vplyvu je dôsledkom rôznych činiteľov, z ktorých najvýznamnejšia je kapitalizácia vojenských výdavkov, ktorá predstavuje 0,1 percentuálneho bodu.“

V USA nové štandardy viedli k navýšeniu o 3,5 % v rokoch 2010 až 2012, pričom kapitalizácia výskumu a vývoja zodpovedá za 2,5 percentuálneho bodu.

Hlavnou zmenou, ktorú prináša nový systém ESA 2010 je, že výskum a vývoj sa budú počítať ako investícia a nie ako bežný výdavok. Za investíciu sa budú rátať aj výdavky na zbrane.

Podľa údajov, ktoré zverejnila agentúra Reuters, najmenšie zmeny sa týkajú Lotyšska, Litvy, Maďarska, Poľska a Rumunska medzi 0 až 1 %. Na druhej strane v prípade Fínska a Švédska pôjde o 4 až 5 % HDP, Rakúska a Británie 3 až 4 %, Belgicka, Dánska, Nemecka, Francúzska a Holandska o 2 až 3 % HDP.

„Údaj 2,4 % je predbežným približným odhadom zvýšenia úrovne HDP, ktorý viac-menej ovplyvní všetky roky,“ uviedla Louise Corselliová-Nordbladová z tlačového odboru úradu Eurostat.

„Inými slovami všetky údaje o HDP za posledných pár rokov a s najväčšou pravdepodobnosťou možno aj najbližších rokoch sa zvýšia približne o rovnakú úroveň,“ vysvetlila.

„V konečnom dôsledku to znamená, že zmeny medzi po sebe nasledujúcimi rokmi budú ovplyvnené len mierne. Treba tiež zdôrazniť, že odhadovaných 2,4 % neodkazuje na eurozónu, ale na vážený priemer dostupných členských štátov,“ dodala.

(EurActiv/Reuters)