Eurostat Slovensku oznámil historicky nízky deficit, ale aj výhrady ku kvalite dát

Ilustračný obrázok. [Pixabay]

Kým celkový verejný dlh a deficit krajín eurozóny podľa Európskeho štatistického úradu klesol, v dvoch najzadlženejších krajinách, v Grécku a Taliansku, pomer dlhu k HDP v roku 2018 narástol.

Deficit verejných financií a verejný dlh eurozóny aj celej Európskej únie (EÚ) sa v roku 2018 v relatívnom vyjadrení znížili. Informoval o tom v utorok európsky štatistický úrad Eurostat.

Slovensko pritom vykázalo historicky najnižší rozpočtový schodok. Verejná správa podľa správy Eurostatu ukončila rok s deficitom 0,7 percenta HDP. Doposiaľ najmenší rozdiel medzi príjmami a výdajmi Slovensko zaznamenalo v roku 2017 – 0,78 percenta.

Výhrady ku kvalite slovenský dát

Dobrou správou je aj zníženie verejného dlhu na 48,94 percenta. Dlh verejnej správy v pomere k HDP tak zostáva mimo sankčných pásiem dlhovej brzdy.  Nižší dlh a deficit, ako sa očakávalo, podľa ministerstva financií Slovensko dosiahlo vďaka lepším daňovým a odvodovým príjmom.

Európsky štatistický úrad ale vyjadril výhrady ku kvalite údajov vykazovaných Slovenskom v súvislosti so zaznamenaním niektorých výdavkov vynaložených vládou, ktoré by mohli v roku 2018 zvýšiť deficit o 0,3 percenta HDP. Eurostat túto záležitosť prešetrí v spolupráci so slovenským Štatistickým úradom.

Slovensko vlani dosiahlo najnižší deficit v histórií (INFOGRAFIKA)

Schodok verejných financií klesol vo väčšine štátov eurozóny, aj celej EÚ. Prebytkový rozpočet zaznamenalo až desať členských štátov.

„Pri preverovaní jednotlivých zaznamenaných transakcií je potrebné dodatočne preveriť určité výdavky sektora verejnej správy v kontexte ich vplyvu na deficit sektora verejnej správy. Ide o výdavky v približnej hodnote 0,3 percenta HDP,“ cituje Eurostat agentúra SITA.

Rezort financií tvrdí, že dodatočné preverovanie výdavkov súvisí s novelou zákona o rozpočtových pravidlách. Na základe nej sa v od roku 2018 pozmenilo evidovanie príjmov štátnych rozpočtových organizácii.

„Za posledných desať rokov sa so situáciou potreby dodatočného preverenia zo strany Eurostatu stretlo viac ako desať krajín, medzi inými napríklad Luxembursko, Belgicko, Rakúsko, Francúzsko a ďalšie,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa ministerstva Alexandra Gogová.

Problémy aj v Maďarsku

Eurostat zároveň vyjadril výhrady ku kvalite údajov z Maďarska v súvislosti s klasifikáciou Maďarského združenia pre skladovanie uhľovodíkov (MSZKSZ). Eurostat sa domnieva, že tieto údaje by mali byť zhrnuté do čísiel verejnej správy. To by viedlo k zvýšeniu vládneho dlhu v roku 2015 o 0,3 percenta HDP, v roku 2016 a v roku 2017 o 0,4 percenta HDP a v roku 2018 o odhadovaných 0,3 percenta HDP. Údaje o deficite by zostali prakticky nezmenené.

Eurostat mal opäť výhrady aj ku kvalite údajov v súvislosti s klasifikáciou nadácií, vytvorených Maďarskou národnou bankou. Eurostat sa domnieva, že tieto nadácie, vrátane ich dcérskych spoločností, by sa mali klasifikovať v rámci verejnej správy. To by viedlo k odhadovanému nárastu deficitu verejných financií v roku 2015 o 0,1 percenta HDP, v roku 2016 o 0,2 percenta HDP a v roku 2017 o 0,1 percenta HDP. Údaje o dlhu by zostali nezmenené.

Dlh a deficit v eurozóne klesá

Podľa Eurostatu v regióne, ktorý platí eurom, sa deficit verejných financií vlani znížil na 0,5 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) z 1 percenta v roku 2017. V EÚ klesol na 0,6 percenta z 1 percenta HDP. Zároveň sa v eurozóne pomer verejného dlhu k HDP do konca minulého roka znížil na 85,1 percenta z 87,1 percenta  HDP na konci roka 2017 a v EÚ na 80 percent z 81,7 percenta HDP.

Spomedzi štátov EÚ zaznamenali v roku 2018 rozpočtový prebytok Luxembursko (2,4 percenta), Bulharsko a Malta (v oboch 2 percentá), Nemecko (1,7 percenta), Holandsko (1,5 percenta), Grécko (1,1 percenta), Česko a Švédsko (zhodne 0,9 percenta), Litva a Slovinsko (v oboch 0,7 percenta), Dánsko (0,5 percenta), Chorvátsko (0,2 percenta) a Rakúsko (0,1 percenta). Írsko malo vlani vyrovnaný rozpočet. Ostatné štáty vykázali deficit verejných financií, pričom dva členské štáty mali tieto deficity rovné alebo vyššie ako 3 percentá HDP, a to Rumunsko (-3 percentá) a Cyprus (-4,8 percenta).

Výhody členstva v eurozóne

Spoločnú európsku menu euro používame od 1. januára 2009. Od vstupu do eurozóny Slovensku výrazne klesol úrok, za ktorý si požičiava na medzinárodných finančných trhoch, a zvýšil sa kreditný rating.

Čo sa týka štátneho dlhu, na konci roka 2018 mali najnižší pomer vládneho dlhu k HDP v Estónsku (8,4 percenta), Luxembursku (21,4 percenta), Bulharsku (22,6 percenta), Českej republike (32,7 percenta ), Dánsku (34,1 percenta) a Litve (34,2 percenta).  Štrnásť členských štátov malo podiel vládneho dlhu vyšší ako 60 percent HDP, pričom najvyšší dlh vykázali Grécko (181,1 percenta), Taliansko (132,2 percent), Portugalsko (121,5 percenta), Cyprus (102,5 percenta), Belgicko (102 percenta), Francúzsko (98,4 percenta) a Španielsko (97,1 percenta).

V roku 2018 predstavovali vládne výdavky v eurozóne 46,8 percenta HDP a vládne príjmy 46,3 percenta HDP. V prípade EÚ boli výdavky na úrovni 45,6 percenta a príjmy 45 percent HDP. V oboch zónach sa pomer verejných výdavkov k HDP oproti roku 2017 znížil, zatiaľ čo pomer verejných príjmov sa zvýšil.