Eurostat: Vládny deficit EÚ sa prudko znížil, dlh eurozóny rástol

Vládny deficit EÚ-28 sa v prvých troch mesiacoch tohto roka prudko znížil na 1,9 % HDP z 3,1 % HDP (4. kvartál 2013). Na porovnanie, HDP v 1. štvrťroku 2013 bol na úrovni 3,4 %.

Vládne výdavky v EÚ sa v 1. štvrťroku 2014 znížili na 48,5 % HDP zo 48,8 % HDP v predchádzajúcom kvartáli a jej príjmy vzrástli na 46,6 % HDP zo 45,7 % HDP.

Vládny dlh EÚ vzrástol v 1. kvartáli 2014 na 88 % z 87,2 % HDP v posledných troch mesiacoch vlaňajška.

Najvyšší verejný dlh spomedzi krajín EÚ malo na konci 1. kvartálu Grécko (174,1 % HDP), nasledované Talianskom (135,6 %) a Portugalskom (132,9 %). Najmenej boli v prvých troch mesiacoch roka zadlžené Estónsko (10 %), Bulharsko (20,3 %) a Luxembursko (22,8 %).

V porovnaní so 4. kvartálom 2013 zaznamenalo v prvých troch mesiacoch 2014 nárast dlhu v pomere k HDP 19 krajín EÚ, šesť jeho pokles a Estónsko stagnáciu. Najväčší nárast nahlásilo Slovinsko (o 7 %) nasledované Maďarskom (+5 %.), Belgickom a Portugalskom (zhodne o 3,9 %). A naopak, najviac sa dlh znížil Poľsku (-7,6 p.b.), Nemecku (-1,1 p.b.) a Grécku (-1 p.b.).

Slovenský verejný dlh sa v 1. štvrťroku zvýšil na 58,4 % HDP z 55,4 HDP vo 4. štvrťroku 2013 a aj v medziročnom porovnaní stúpol o 3 percentuálne body.

Eurozóna

Vládny deficit eurozóny sa v 1. štvrťroku mierne zvýšil na 2,7 % HDP z 2,6 % HDP v predchádzajúcom, 4. kvartáli 2013. Ale v medziročnom porovnaní sa schodok verejných financií regiónu, ktorý platí eurom, znížil, keďže v 1. kvartáli 2013 bol na úrovni 3,1 % HDP.

Celkové vládne výdavky v eurozóne dosiahli 46,8 % HDP v období január-marec 2014, čo je o niečo viac ako 46,9 % HDP v poslednom kvartáli minulého roka, zatiaľ čo príjmy zostali nezmenené na úrovni 49,5 % HDP.

Zadlženosť v eurozóne sa v 1. štvrťroku 2014 zvýšila. Dôvodom je nárast vládnych dlhov krajín, ktoré stoja v centre dlhovej krízy menového bloku.

Podľa najnovších údajov Eurostatu vládny dlh 18 krajín, ktoré zaviedli euro, v prvých troch mesiacoch tohto roka stúpol na 93,9 % HDP z 92,7 % HDP vo 4. kvartáli 2013.

EurActiv/TASR