Eurostat vydal prvú správu o vývoji cien nehnuteľností na bývanie

Eurostat vydal prvú správu, v ktorej porovnáva vývoj cien domov a bytov. Z výsledkov vyplýva, že v treťom štvrťroku 2012 v eurozóne medziročne klesli o 2,5 % v eurozóne a 1,9 % z pohľadu celej EÚ. Pri porovnaní druhého a tretieho kvartálu nastal pokles o 0,7 %, respektíve 0,4 %.

V prípade Slovenska uvádza medziročný pokles o 1,8 %. Z medzikvartálneho pohľadu však po poklese o 0,9 % došlo k rastu o 0,7 %. Eurostat pritom vychádza z údajov Štatistického úradu SR.

Najvyššie medziročné zdraženie nehnuteľností v treťom štvrťroku 2012 zaznamenali v Estónsku (8,4 %), Luxembursku (7,1 %) a Fínsku (2,1 %). Naopak najviac ceny padali v Španielsku (- 15,2 %), Írsku (- 9,6 %), Holandsku (- 8,7 %) a Portugalsku (- 7,7 %).

Pri porovnaní druhého a tretieho štvrťroka 2012 najvyšší rast zaznamenali v Estónsku (2,6 %), Lotyšsku (2,3 %), Veľkej Británii (1,7 %) a Írsku (1,6 %). Najväčší pokles uvádza Rumunsko (- 4,2 %), Holandsko (- 3,9 %) a Španielsko (- 3,7 %).

Nový indikátor

Správu o vývoji cien nehnuteľností na bývanie Eurostat zverejnil prvýkrát. Argumentuje tým, že tento indikátor je dôležitý z pohľadu hospodárskej i menovej politiky a najmä na monitorovanie makroekonomických nerovnováh a rizík pre finančný sektor.

Prasknutie bubliny na realitnom trhu Írsko, Španielsko a sčasti Portugalsko donútili požiadať o medzinárodnú pomoc. Kým Dublin a Lisabon čerpajú plný záchranný balík, Madrid ho zatiaľ obmedzil len na podporu bánk.

Podľa štatistických údajov ceny domov od vrcholu v roku 2007 v Írsku klesli o polovicu a v Španielsku stratili takmer tretinu hodnoty.

Avšak vývoj cien nehnuteľností tiež poukazuje na významné rozdiely medzi členskými štátmi. Celkovo totiž v eurozóne ceny nehnuteľností klesli len o 4 % v období od vrcholu po tretí štvrťrok 2012. V krajinách ako Belgicko, Francúzsko či Nemecko znovu nadobudli hodnotu alebo sa zvýšila.

Eurostat tiež uvádza, že ceny v eurozóne pri porovnaní tretieho štvrťroka 2011 a 2012 klesli o 2,5 %, čo bol najvyšší pokles od tretieho štvrťroka 2009, keď ceny spadli o 3 %.

(EurActiv/Reuters)