Euroúradníci chcú štrajkovať pre platy

foto: flickr, zdroj: maD girl

Komisia v júni predložila návrh na zvýšenie dôchodkového veku zo 63 rokov na 65 rokov a na obdobie 2013 – 2017 päťpercentné zníženie platov pre všetky pracovné pozície. Jedným z opatrení by malo byť, že platy by sa neodvíjali od inflácie tak ako tomu bolo doteraz.

Varovanie zo strany euroúradníkov prišlo po minulotýždňových neúspešných rokovaniach s odbormi. Štrajk by mal prebehnúť od 23. novembra do 7. decembra.

Euroúradníci sú ochotní pristúpiť na zvýšenie dôchodkového veku o dva roky a zvýšenie dodatočnej dane z príjmu (tzv. krízovej dane) zo 4 % na 6 %.

Komisia chce tento rok zvýšiť platy úradníkov pracujúcich v Bruseli o 1,7 %. Nepokryje to však ani dvojpercentný nárast krízovej dane, ani to nereflektuje trojpercentnú infláciu v eurozóne.

Odborové organizácie, ktoré zastupujú pracovníkov európskych inštitúcií tvrdia, že 1,7-percentným zvýšením Komisia zamestnancov inštitúcií len vydiera. Okrem toho návrh podľa nich oslabí ich službu a nebudú môcť efektívne plniť svoju úlohu – brániť európsky verejný záujem.

Európska exekutíva je však pod veľkým tlakom členských štátov. Skupina ôsmich krajín, vrátane Francúzska, Nemecka a Veľkej Británie, presadzuje zásadnú reformu odmeňovania zamestnancov inštitúcií EÚ.

Štáty dokonca chcú, aby k zvyšovaniu platov nedochádzalo na ročnej báze. Komisia svoje stanovisko k tomuto návrhu zverejní tento štvrtok.