Eurovýbor EP súhlasí s našim eurom

Po Rade ministrov financií EÚ odobril veľkou väčšinou slovenské euro hospodársky a menový výbor Európskeho parlamentu. V súlade s predchádzajúcimi odporúčaniami, aj poslanci výboru upozorňujú, že Slovensko nesmie poľaviť v úsilí o udržanie nízkej inflácie. Pokračovať by sme podľa nich mali aj so štrukturálnymi reformami.

Poslanci s ohľadom na obavy Európskej centrálnej banky o udržteľnosti nízkeho rastu spotrebiteľských cien, odporúčajú ďalšiu fiškálnu konsolidáciu s vyrovnaným rozpočtom. Sociálnym partnerom odkázali, aby udržali rast miezd v súlade s rastom produktivity práce. Výbor pripomína slovenskej vláde, že musí v citlivých sektoroch, predovšetkým v energetike, zaistiť konkurenciu.

Moratórium na rast miezd a ceny energií vyčítali Slovensku minulý týždeň dvaja nemeckí členovia výboru, Werner Langen a Alexander Radwan. Tvrdili, že po ich uvoľnení nebudeme schopní infláciu udržať, pričom odporučil náš vstup do eurozóny odložiť o jeden rok.

Výbor sa eurom na Slovensku zaoberal prostredníctvom správy maltského poslanca Davida Casa (EPP-ED). Dokument upozorňuje, že na Slovensku musí prebehnúť verejná kampaň o výhodách jednotnej meny. Vláda by mala minimalizovať nárast cien počas prechodu na euro a monitorovať vývoj cien vybraných základných tovarov, aby sa neskôr dalo argumentovať proti subjektívnemu pocitu vyšších cien.

Správa Davida Casa poputuje na hlasovanie v pléne Európskeho parlamentu, ktoré sa bude konať od 16. do 19. júna v Štrasburgu. Jeho postoj má však len konzultatívny charakter. Politický súhlas dajú hlavy štátov a vlád na summite 19. až 20. júna.