Eurozóna by mala prebrať vedenie

 

Krátka správa

Prvá Výročná správa Komisie o eurozóne, vydaná 12. júla 2006, v oblasti vonkajších vzťahov za najväčší problém eurozóny i svetovej ekonomiky ako takej považuje prehlbovanie globálnych rozdielov.

Ekonomická situácia v eurozóne je v súčasnosti pomerne vyrovnaná, bezprecedentný rozsah a trvanie globálnych nerovností však znamená, že akékoľvek neopatrné zásahy by mali veľmi negatívny dopad na európsku ekonomiku.

Eurozóna preto musí prebrať vedenie na svetovej ekonomickej scéne a tieto problémy riešiť. To vyžaduje zjednotený prístup, najmä k svetovým finančným inštitúciám, kde eurozóne zatiaľ chýba silné a súdržné zastúpenie i napriek tomu, že euro je druhou najdôležitejšou svetovou menou.

Správa ďalej ukázala, že vnútorne sa situácia v eurozóne lepší, predpokladaný rast HDP v roku 2006 by mal dosiahnuť 2,1% (v porovnaní s 1,3% v roku 2005), a mal by vzniknúť až milión nových pracovných miest.

EÚ bude potrebovať ráznejšie ekonomické reformy, pretože tempo vytvárania nových pracovných miest je stále príliš pomalé a nestačí na napĺňanie lisabonských cieľov, a nezamestnanosť v máji 2006 dosahovala 7,9%.

Správa tiež varuje pred nedávnymi protekcionistickými tendenciami v EÚ, ktoré bránia firmám plne využívať výhody jednotného trhu a meny. „Spoločná mena“ musí podporovať „spoločný trh”, zdôraznila správa.