Eurozóna Írom: Bez daní to nepôjde

Zdroj: The Council of the European Union

Po piatkovom maratóne rozhovorov o kríze v Líbyi, lídri krajín eurozóny do nočných hodín diskutovali o tzv. Pakte pre euro, ktorý vo februári navrhli Nemecko a Francúzsko pod názvom Pakt konkurencieschopnosti. Dokument požaduje od štátov, aby sa snažili o udržateľnosť verejných financií, sociálneho, zdravotného a penzijného systému.

„Dosiahli sme akceptovanie nášho kritéria, aby sa napríklad pri dôchodkoch posudzovala demografia, to znamená vzťah medzi vekom odchodu do dôchodku a očakávanej dĺžky života. Otvára sa tým priestor, aby si každá krajina posudzovala vek odchodu do dôchodku práve podľa týchto kritérií,“ uviedla premiérka Iveta Radičová na tlačovej konferencii hneď po ukončení sedemhodinových rokovaní.

Pakt pre euro navrhuje zakotviť limity pre výšku štátneho dlhu a rozpočtového deficitu do národných ústav, prehodnotiť naviazanie rastu miezd na vývoj inflácie, zvýšiť vek odchodu do dôchodku. Takisto majú krajiny prijať opatrenia na zvýšenie flexikurity pracovného trhu a systému rozhodovania centrálnych bánk.

Daňová harmonizácia by pre SR nemala byť problém

Daňovou reformou by sa malo presunúť daňové zaťaženie práce na spotrebu. Horúcou témou bola plánovaná harmonizácia daňového základu pre firmy.

„Dohodli sme sa, že priame dane nebudú predmetom daňovej koordinácie. Na tom SR od začiatku trvala, že toto je neakceptovateľné. Prijateľné je však to, že ten základ bude vo výmene pozitívnych skúseností v daňovej politike, ale hlavne v odstraňovaní prekážok, problémov a obchádzania daňových povinností,“ povedala Radičová.

Vysvetlila, že „koordinácia nebude postupovať z hľadiska zvyšovania alebo znižovania daní, čo bola opäť jedna z podmienok Slovenska, ale že sa bude posudzovať daňový základ. SR už odstránila množstvo výnimiek, takže sa dá povedať, že túto úlohu máme splnenú skôr ako sa na nej dohodlo“.

Pakt oficiálne predstavia na riadnom summite, ktorý sa bude konať koncom marca, kedy členské krajiny EÚ mimo eurozóny ohlásia, či majú záujem sa na ňom podieľať. Odsúhlasené reformy, ktoré Pakt pre euro predstavil, by 17 krajín eurozóny malo implementovať aj do svojich národných reformných plánov, ktoré majú byť hotové do apríla.

Nemci prikývli navýšeniu eurovalu

Vďaka sprísneniu opatrení koordinácie ekonomických a fiškálnych politík eurozóny, Nemecko súhlasilo s navýšením garancií Európskeho finančného stabilizačného mechanizmu (EFSF), aby v prípade potreby mohli krajiny menovej únie využiť prostriedky až do výšky 440 miliárd eur. Fond by tak mal byť schopný pomôcť aj napríklad Portugalsku alebo Španielsku.

Taktiež sa ustanovila 500-miliardová suma prostriedkov, ktorá bude k dispozícii v Európskom stabilizačnom mechanizme (ESM), platnom od roku 2014.

Presné podmienky piatkovej dohody lídrov eurozóny upresnia ministri financií.


Gréci vyjednali lepšie podmienky úveru, Íri nie

Pozornosť sa sústredila aj na Grécko a Írsko, ktoré verili vo vyjednanie lepších podmienok pre splácanie pomoci, o ktorú požiadali v minulom roku. Grécko čerpá pôžičku vo výške 110 miliárd eur zo zdrojov eurozóny a Medzinárodného menového fondu. Írsko, ktoré reprezentoval prvýkrát nový premiér Enda Kenny, požiadalo na sklonku minulého roka o pôžičku vo výške 85 miliárd eur.

Grécko úspešne dosiahlo zníženie úrokovej sadzby z 5,8 % na 4,8 % a predĺženie doby splatnosti z troch rokov na sedem a pol roka. S Írskom sa podobná dohoda neuzavrela. Podľa stáleho predsedu Európskej rady Hermana Van Rompuya je to preto, lebo „Írsko nesplnilo podmienky“. Podľa diplomatických zdrojov ale došlo k ostrej roztržke medzi francúzskym prezidentom Nicolasom Sarkozym a Kennym. Írsky premiér odmietol zvýšiť 12,5-percentnú sadzbu korporátnej dane.

Slovenská predsedníčka vlády popísala situáciu nasledovne: „Voči Írsku bola požiadavka na zvýšenie daňových sadzieb, čo írsky premiér odmietol. Reakcia na to bola, že v tom prípade nebude ani zmena splatnosti írskeho dlhu. Toto bolo vážne, vtedy sme prerušili rokovanie na dlhší čas.“ Dodala, že „ írsky premiér je v kresle dva dni, na základe tohto vyhral voľby, takže si neviem veľmi predstaviť, že by zrazu zmenil to, čo hovoril pred voľbami“.

Pozície

Vyjednaný dokument považuje nemecká kancelárka Angela Merkelová za dôležitý odkaz a politický prísľub členov eurozóny v boji za stabilitu eura. „Každý musel prispieť. Verím, že to o euru ako dôležitej mene, vyšle do sveta dobrý signál.“

Predseda Európskeho okrúhleho stola priemyselníkov (ERT) Leif Johansson uviedol, že prijatý Pakt pre euro je dôležitým prínosom pre zlepšenie rámcových podmienok biznisu a „významným signálom, že posilnenie hospodárskej budúcnosti Európy je kľúčovou politickou prioritou. Pakt sa sústreďuje na mnoho ekonomických základov, na ktorých je postavená globálna konkurencieschopnosť európskych spoločností“.

Avšak podľa Johna Monksa, generálneho tajomníka Európskej odborovej konfederácie (ETUC), Pakt pre euro „prinúti členské krajiny vstúpiť do konkurenčne zhubnej špirály podkopávania vzájomných miezd a pracovných podmienok. Riskuje sa tým že tlak na hospodárstvo povedie k ďalšej deflácii a poklesu.“

Ďalšie kroky

  • 24.-25. marec 2011: marcové zasadnutie Európskej rady