Eurozóna rastie, Nemecko jej pomáha

Podľa Eurostatu dosiahla eurozóna v druhom štvrťroku 2010 rast 1%. V medziročnom vyjadrení (porovnanie s Q2 2009) narástlo HDP o 1,7%. Rovnaký hospodársky rast zaznamenala celá Európska únia (EÚ 27). Oproti prvému štvrťroku 2010 sa teda makroekonomické ukazovatele zlepšili.

K rastu prispelo najmä nečakané oživenie kľúčových ekonomík. Šampiónom je Nemecko s 2,2 % rastom (3,7% medziročne). Podľa komentátorov dosiahlo uspokojivý výsledok aj Francúzsko – 0,6% rast (resp. 1,7% medziročne), čo je lepšie, než v prvom štvrťroku.

Problémy však pretrvávajú na južnom okraji eurozóny. HDP v Portugalsku a Španielsku rástlo o 0,2%, talianske HDP narástlo o 0,4%. Grécko ostalo jedinou krajinou eurozóny s negatívnym rastom -1,5% (-3,5% medziročne).

Slovenský výsledok je mierne nad priemerom EÚ / eurozóny: v máji až júni 2010 rástlo HDP o 1,2%, resp. 4,9% medziročne.

Nemecký rast nebol len výsledkom posilnenia exportu, hoci ten mal na ňom výrazný podiel (export rástol o 3,8%, dovoz o 1,9%). V najväčšej nemeckej ekonomike sa po dlhom čase oživila investičná aktivita firiem a domáca spotreba.

Denník Financial Times v komentári vyvracia tvrdenia kritikov, že nemecký obchodný prebytok vytvára nerovnováhu, ktorá poškodzuje eurozónu. Nemecký obchod sa koncentruje na krajiny eurozóny, väčšinu prebytku však vytvára vývoz mimo ňu, najmä do rozvíjajúcich sa ázijských ekonomík, importujúcich nemecké stroje. Obchodný prebytok Nemecka s krajinami eurozóny sa v skutočnosti zmenšuje.

Varovné hlasy však poukazujú na krehkosť oživenia. Ekonomika Spojených štátov začala po predchádzajúcich dobrých výsledkoch spomaľovať (0,6% rast v Q2 2010), dôležitý bude tiež vývoj v Číne. Vysoká nezamestnanosť zas znižuje spotrebu domácností, a vlády postupne vymieňajú hospodárske stimuly za rozpočtové škrty a šetrenie.

Varovným signálom môže byť spomalenie priemyselnej produkcie. V júni klesla v eurozóne o 0,1%, po troch mesiacoch stáleho rastu, v EÚ 27 ostala vyrovnaná. Pokles priemyselnej výroby postihol práve najväčšie európske ekonomiky – Nemecko zaznamenalo -0,5%, Francúzsko -1,6%, Británia -0,3%.