Eurozóna sa teší veľkej dôvere

euro

Krátka správa:

Silný hospodársky rast krajín eurozóny v decembri 2006 dokazujú údaje zverejnené Európskou komisiou, podľa ktorých vzrástol v decembri 2006 tzv. ukazovateľ podnikateľského prostredia na hodnotu 1,60, čo je najviac od začiatku meraní a o 0,05 jednotiek viac v porovnaní s novembrom. Podľa Komisie to znamená „trvalý rast produktivity v štvrtok kvartáli roku 2006“. Taktiež však dodáva, že očakávania priemyselných manažérov ohľadne produktivity v nadchádzajúcich mesiacoch sú o niečo menej optimistické. EK uviedla, že všetky indikátory, tak priemyselného sektora, ako i sektora služieb, ostali v decembri na stabilnej úrovni, zatiaľ čo spotrebiteľské indikátory zaznamenali rast.

Podľa údajov Komisie ceny, za ktoré ponúkajú svoje tovary výrobcovia v oblasti priemyslu, ostali v decembri na rovnakej úrovni ako v novembri, o čo sa pričinili najmä klesajúce ceny energií. V medziročnom porovnaní však došlo k rastu týchto cien o 4,3% z dôvodu vyšších cien energií a komodít na svetových trhoch v prvých mesiacoch minulého roka. Eurostat uvádza nárast maloobchodného sektora o 1,3% v novembri 2006 v porovnaní s novembrom 2005 v krajinách eurozóny a o 2,3% v EÚ-25, čo tiež odráža celkový ekonomický rast Únie.

Ako ďalej informoval Eurostat, v štátoch eurozóny miera nezamestnanosti medzimesačne poklesla na 7,6% z októbrových 7,7%, čo je najmenej od začiatku jej merania v krajinách so spoločnou menou v roku 1998. Priemerná miera nezamestnanosti v rámci celej EÚ poklesla v novembri na 7,7% z októbrovej úrovne 7,8%. Na medziročnej báze miera nezamestnanosti v EÚ-25 klesla o 0,9%. Únii sa však stále nepodarilo „dobehnúť“ USA či Japonsko, ktoré vykazujú 4,5 a 4 percentnú nezamestnanosť.

Najnižšiu mieru nezamestnanosti zaregistrovalo Dánsko, ktoré však poskytlo údaj len za október, a to 3,3%, nasledovalo Holandsko s mierou nezamestnanosti 3,8%. Tretiu najnižšiu mieru nezamestnanosti vykázalo Írsko vo výške 4,2%, ďalej Estónsko (4,5%) a Rakúsko (4,6%).

Sezónne upravená miera nezamestnanosti na Slovensku dosiahla v novembri 12,3%, čím sa v porovnaní s októbrom znížila o 0,3%. Slovensko má tak naďalej druhú najvyššiu mieru nezamestnanosti v rámci EÚ, horšie je na tom len Poľsko, kde miera nezamestnanosti predstavovala 13,6%. Nasleduje Grécko s mierou nezamestnanosti 8,7% za tretí štvrťrok 2006. Francúzsko vykázalo mieru nezamestnanosti v novembri na úrovni 8,6%, Španielsko vo výške 8,4 %. Miera nezamestnanosti ostatných členských krajín sa v novembri pohybovala pod 8,6%.

Eurostat uviedol, že v krajinách eurozóny bolo v novembri 2006 spolu 11,2 milióna nezamestnaných. V celej EÚ nemalo v novembri prácu 16,9 milióna ľudí.

Pomerne dobrý hospodársky rast vo veľkých európskych ekonomikách pomáha udržať vysoké hodnoty aj v nových členských krajinách, ktoré sa na vstup do eurozóny pripravujú a musia splniť Maastrichtské kritériá. Komisia i ECB však varujú pred „priskorým“ vstupom a prípad Litvy, ktorá bola odmietnutá aj keď splnila všetky kritériá, až na infláciu vyššiu o jednu desatinu percenta oproti požadovanej, ukazuje, že požiadavka na reálnu konvergenciu ekonomiky nie sú len prázdne slová. Podľa niektorých sú však v hre aj politické kritériá – Litva bola jediná v regióne, ktorá sa chystala prijať euro tak skoro.

V tom prípade by sa v podobnej situácii mohlo ocitnúť Slovensko, ktoré zaznamenáva tiež mimoriadne vysoký hospodársky rast a mieri na skoršie prijatie eura, než krajiny v regióne. Europoslanec Sergej Kozlík (NA, Slovensko) pre STV 7. januára povedal: „Česká republika, Poľská republika, Maďarská republika ohlásili neskorší vstup do eurozóny, čo vytvára istú situáciu podobnú, akú mala Litva.“