Eurozóna: Slovinsko áno, Litva zatiaľ nie

 

Krátka správa

Litva spĺňa všetky kritériá pre prijatie spoločnej meny EÚ, okrem miery inflácie. Posledný údaj o inflácii v pobaltskom štáte mierne prevyšuje hranicu 2,6%, ktorú Komisia a Európska centrálna banka považuje za meradlo pripravenosti krajiny vstúpiť do eurozóny.

Podľa komisára pre menové záležitosti Joaquína Almuniu sú tu kritériá stanovené Paktom stability a rastu na to, aby sa „rigorózne dodržiavali“. Podobne ako niektorí ďalší experti tvrdí, že celková inflácia v Litve sa môže na konci roka 2006 vyšplhať až na 3,5%, hoci je tento štát najrýchlejšie rastúcou ekonomikou v Únii.

Na základe toho Komisia vyhlásila, že nateraz „nebude žiadna zmena v statuse (Litvy) ako členskej krajiny s odložením (vstupu do eurozóny)“.

Slovinsko, na druhej strane, dokázalo počas roku 2005 udržať mieru inflácie na hodnote 2,3% a krajina vo všeobecnosti „spĺňa potrebné podmienky pre prijatie eura“, tvrdí Komisia. Na základe toho prijme Slovinsko spoločnú menu k 1. januáru 2007.

Obe rozhodnutia Komisie a Európskej centrálnej banky však ešte musia podporiť ministri financií 11. júla.

Ostatné nové členské krajiny ešte nenapĺňajú prísne kritériá eurozóny. Pre vstup do nej musí krajina udržať infláciu pod 2,4%, ročný deficit nesmie prekročiť 3% HDP a celkový verejný dlh musí byť pod úrovňou 60% HDP. Slovensko, ktoré minulý rok vstúpilo do ERM II, „čakárne“ na členstvo v eurozóne, má podľa plánu prijať spoločnú európsku menu k 1. januáru 2009.