Eurozóna začína mať problémy

„Výhľad finančnej stability eurozóny zostáva zahalený výraznou neistotou,“ vyhlásil šéf Európskej centrálnej banky Jean-Claude Trichet počas svojho vystúpenia pred ekonomickým a menovým výborom Európskeho parlamentu. Je to následok globálnej finančnej krízy, ktorá postihla aj Európu. Trichet potvrdil, že v nadchádzajúcom období budú veľké európske banky naďalej čeliť tlaku na svoje príjmy, pričom nie je možné presne odhadnúť celkové straty a ich rozloženie.

Bank of America minulý mesiac oznámila, že celkové straty globálnej finančnej krízy vrátane poklesu trhovej hodnoty akcií sú 7,7 bilióna amerických dolárov. Je to jedna z najťažších finančných kríz v histórii. Kedy doznejú jej následky zatiaľ nie je možné presne určiť. Šéf ECB upozornil, že „nemôžeme vylúčiť pokračujúce napätie na štruktúrovanom kreditnom trhu, pokiaľ sa nezlepší situácia na americkom realitnom trhu.“

Obavy z ďalšieho vývoja vyslovila aj Európska komisia v pravidelnej štvrťročnej správe. Komisár pre ekonomické a menové záležitosti Joaquín Almunia vyhlásil, že „napriek silným ekonomickým základom eurozóna začína mať problémy.“

K finančnej kríze a americkej recesii sa totiž pridávajú aj rastúce svetové ceny ropy a potravín, čo ženie hore infláciu a spomaľuje rast. Jean-Claude Trichet vo výbore EP potvrdil, že ceny by mali rásť výrazne nad hranicou 2% po celý rok. Obdobie vysokej inflácie bude teda dlhšie, ako ECB predpokladala – jej aktuálna predpoveď na rok 2008 sa pohybuje v intervale 2,6% až 3,2% a 1,5% – 2,7% v roku 2009.

V súvislosti s infláciou Trichet opätovne zdôraznil, že by nemala viesť k zvyšovaniu miezd: „Treba odmietnuť schémy, kde sú nominálne mzdy viazané na rast cien.“

„Neobyčajne vysoká“ je tiež neistota, ktorá sa viaže na ekonomický rast eurozóny. ECB očakáva v tomto roku rast HDP 1,3% až 2,1%. Komisia predpokladá rast 1,8%. Trichet upozornil, že ekonomiku brzdia nielen rastúce svetové ceny a nerovnováha na globálnych trhoch ale aj domáci protekcionizmus členských štátov. Európska komisia sa navyše obáva aj posilňovania eura.

Šéf ECB tvrdí, že zo vzniknutej situácie, najmä na finančných trhoch, je treba sa poučiť a vyvodiť následky:

  • finančné inštitúcie by mali rýchlo a úplne zverejniť svoje aktivity a štruktúrované finančné produkty, ktoré podliehajú riziku
  • ratingové agentúry by mali eliminovať konflikt záujmov, rozšíriť okruh informácií pre investorov a zlepšiť ratingovú metodológiu
  • bankový dozor by mal zabezpečiť, aby si banky držali dostatočnú kapitálovú a likvidnú rezervu