Fajčenie ako ekonomický fenomén

Pozadie

Rada EÚ odporučila členským štátom pripraviť v domácich podmienkach zákony, ktoré by sledovali cieľ ochrany nefajčiarov pred negatívnymi dôsledkami pasívneho fajčenia. Rovnakú výzvu smeroval štátom aj Európsky parlament v októbri minulého roka.

Na Slovensku sa pripravuje novela Zákona na ochranu nefajčiarov, podľa ktorej by malo byť zakázené fajčenie vo všetkých stravovacích zariadeniach a baroch s výnimkou tých, v ktorých sa dá stavebne oddeliť fajčiarska a nefajčiarska časť. Dnes takéto rozdelenie stačí označiť. Novela by sa mala na program Národnej rady dostať až v druhej polovici tohto roka pričom sa počíta s účinnosťou od 1. januára 2009. Zo zákona by mala vplývať aj povinnosť označovať cigarety farebnými obrázkami znázorňujúcimi dôsledky fajčenia.

V roku 2002 vydala Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny stanovisko, kde sa uvádza, že pasívne resp. „nedobrovoľné fajčenie“ je, podobne ako aktívne fajčenie, príčinou rakoviny pľúc.

Otázky

Fajčenie je aj ekonomickým fenoménom. Náklady na liečenie chorôb spojených s fajčením, sú podľa odhadov 10 násobne vyššie ako príjmy zo spotrebných daní z tabakových výrobkov, uviedol na tlačovej besede pri príležitosti konferecie „Účinné postupy odvykania od fajčenia. Čo prinesú bruselské opatrenia Slovensku?“ MUDr. Daniel Klačko, štátny tajomník ministerstva zdravotníctva.

Ekonomickým aspektom fajčenia sú najmä straty na daniach a príjmy z príspevkov do sociálnej poisťovne spôsobené neproduktiviotu fajčiarov a obetí pasívneho fajčenia, upozorňuje poslanec EP Miroslav Mikolášik. „Vo Veľkej Británii sú čisté prínosy z protifajčiarskej legislatívy odhadované od 1 100 miliárd, do vyše 1 700 miliárd.“

Pre zamestnávateľov predstavujú fajčiari zvýšené náklady. Strata škótskych zamestnávateľov v roku 1997 v dôsledku zníženej produktivity, vyššej miery absentérstva a škôd v dôsledku požiarov neúmyselne spôsobených fajčením bola vyčíslená na 0,51 %0,77 % škótskeho hrubého domáceho produktu, uvádza sa v Zelenej knihe EK o Európe bez tabakového dymu. V roku 2000 predstavoval podobný odhad v Írsku 1,1 – 1,7 % HDP.

Európska komisia uvádza medzi „dôkazmi“ zo „smoke free“ krajín napríklad 11 % pokles prípadov hospitalizácie pacientov s infarktom v talianskom regióne Piemont a to len pár mesiacov po zavedení nových opatrení. Taliansko zaznamenalo 8 % a Nórsko až 14 % pokles v predaji cigariet. V prieskume 80 % respondetov uviedlo, že nové zákony sú pre nich motiváciou prestať fajčiť.

Pozície

Organizátor odbornej konferencie europoslanec Miroslav Mikolášik (EPP-ED) poukázal na „šokujúci ekonomický dopad chorobnosti vyvolanej fajčením, kde spoločnosť dobrovoľne vynakladá priam miliardové prostriedky, ktoré potom chýbajú vo financovaní nie len zdravotníctva, ale aj iných odvetví hospodárstva krajiny.“

Doc. MUDr. Peter Beržinec uvádza, že na Slovensku každoročne podľahne rakovine pľúc asi 2 000 ľudí. „Príčinná súvislosť medzi fajčením a vznikom rakoviny pľúc je dostatočne preukázaná a je všeobecne známa. Menej známa je skutočnosť, že veľa prípadov rakoviny pľúc vzniká aj u celoživotných nefajčiarov.“