Farmári opäť kritizujú, ako Mičovský rozhoduje o zmene v agrodotáciách

Na snímke uprostred predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emil Macho, vpravo podpredseda SPPK Miroslav Štefček a vľavo podpredseda SPPK Marián Šolty počas tlačovej konferencie SPPK na tému: Už stačilo. Pohár trpezlivosti pretiekol 9. februára 2021 v Bratislave. [FOTO TASR/Pavel Neubauer]

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora avizuje, že prejde od štrajkovej pohotovosti k činom. Jánovi Mičovskému vyčíta nedostatočnú komunikáciu a nekoncepčné rozhodovanie o zmene pravidiel v agrodotáciách. S kritikou sa pridali už aj mladí farmári. Minister tvrdenia poľnohospodárov odmieta.

Slovenskí farmári opäť kritizujú nekoncepčné rozhodovanie na Ministerstve pôdohospodárstva rozvoja vidieka (MRPV). Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) sa podľa svojho predsedu Emila Macha rozhodla zmeniť štrajkovú pohotovosť na skutočné vyjadrenie nesúhlasu s tým, čo sa v agropotravinárstve aktuálne deje a čo sa „potajomky pripravuje“.

„Takmer všetky doterajšie kroky, ktoré za 11 mesiacov prijalo vedenie ministerstva pôdohospodárstva na čele s ministrom Jánom Mičovským, sú nekoncepčné, chaotické, škodlivé a hazardujú s už aj tak krehkou potravinovou sebestačnosťou krajiny,“ tvrdí najväčšia poľnohospodárska samospráva na Slovensku.

Aktivity, ktorými chce SPPK vyjadriť „súčasnú bezmocnosť“ zverejní v najbližšom období.

Problémová zmena dotácií

Minister Ján Mičovský najnovšie poľnohospodárov nahneval oznámením zavedenia takzvanej redistributívnej platby. Tá má podporou prvých hektárov farmy presmerovať časť agrodotácií zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ od veľkých farmárov k malým.

Podľa neoficiálnych informácií agrorezort plánuje dodatočnú platbu vo výške 150 eur na hektár na prvých 28 hektárov. Od tejto hranice budú poľnohospodári môcť automaticky čerpať už len nižšie základné priame platby, ktoré sa ale vplyvom redistributívnej platby znížia.

Farmári redsitributívnu platbu, neodmietajú. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii predseda komory Emil Macho.

Sú si však podľa neho vedomí toho, že neuvážené zavedenie tejto platby môže vážne skomplikovať ekonomickú situáciu mnohým, najmä stredne veľkým poľnohospodárskym podnikom, ktoré tvoria „chrbticu“ agrosektora a produkujú väčšinu domácich potravín. Takéto opatrenia by sa podľa SPPK mali zavádzať po odbornej diskusii a dôkladnom zvážení všetkých možností, ktoré tu sú.

Malí získajú tisíce, veľkí stratia desaťtisíce: Experti vypočítali, čo spôsobí Mičovského zmena v agrodotáciách

Redistributívna platba, ktorú chce zaviesť ministerstvo pôdohospodárstva, by podľa analýzy poľnohospodárskych analytikov po dlhej dobe priniesla podstatný zásah do prerozdeľovania agrodotácií na Slovensku. Významná časť dotácií by sa od veľkých fariem odklonila k malým a stredným farmárom.

„Rezort pôdohospodárstva sa zmieta v kŕčoch a my sme rukojemníci v rukách ministra (Jána Mičovského, OĽANO, pozn. TASR). Už stačilo. Možností na reparát malo vedenie ministerstva (Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, MPRV) už veľakrát. Potajomky pripravovaná tzv. redistributívna platba je čerešničkou na torte totálneho chaosu a anarchie, ktorý vládne v agropotravinárskom sektore od nástupu nového vedenia ministerstva pôdohospodárstva,“ povedal Macho.

Redistributívna platba podľa neho síce poteší takmer 10 tisíc „panelákových“ poberateľov dotácií, ktorí v skutočnosti nič neprodukujú, ale oberie podniky tvoriace kostru produkcie potravín na Slovensku. Spôsobí to výpadok príjmu tým, ktorí vyrábajú potraviny, ohrozí sa ich existencia a prinesie zvyšovanie nezamestnanosti.

Vysvetlil, že redistributívna platba je nadstavbová priama platba na prvé hektáre spôsobilej plochy poľnohospodára. Je to priama platba odviazaná od produkcie, teda sa poskytuje len za udržiavanie poľnohospodárskej pôdy v stave vhodnom na produkciu. Návrh MPRV podľa neho hovorí o výške 150 eur/hektár (ha) na prvých 28 ha.

„Bola by to zďaleka najvyššia redistributívna platba v EÚ –  zaviedlo ju zatiaľ 9 krajín. Vzhľadom na to, že veľká časť z týchto prostriedkov sa rozdá viac ako 9000 fyzickým osobám nepodnikateľom, ktorí na svojej pôde takmer nič neprodukujú a často sa pohybujú v zóne šedej ekonomiky alebo výmenného obchodu, hovoríme o nekoncepčnom a veľmi neprijateľnom návrhu ministerstva pôdohospodárstva, ktorý by navyše mal platiť už v aktuálnom roku,“ podčiarkol predseda SPPK.

Mladí: potrebujeme odborné dáta

Viac diskusie žiadajú aj mladí farmári.

Redistributívnu platbu je podľa nich potrebné zaviesť čo najskôr, ale musí sa to urobiť citlivo a zodpovedne. Uviedol to Milan Jurky, predseda Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF.

„Nemôžeme súhlasiť s navrhovaným stropom 28 hektárov, na ktorý bude platba poskytnutá. Tento návrh vôbec nezohľadňuje slovenské pomery. Ak to chceme nastaviť správne, treba použiť dáta odborníkov. Napríklad Inštitút poľnohospodárskej politiky a taktiež odborníci zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity navrhujú podporiť prvých 100 hektárov dodatočnou platbou 100 eur. Keďže priemerná veľkosť farmy na Slovensku evidovanej v systéme priamych platieb je 100 hektárov, s týmto súhlasíme,“ spresnil.

Keďže sa jedná o dodatočnú platbu na podporu príjmu, je podľa jeho slov potrebné, aby sa takáto platba poskytovala jedine podnikateľom a nie žiadateľom na občiansky preukaz.

„Zároveň z dôvodu špekulatívnych žiadostí navrhujeme, aby sa nastavila platba na minimálnu veľkosť 5 ha, a to na konečného užívateľa výhod. Podľa našich prepočtov a po zapracovaní týchto odporúčaní sa redistributívna platba pozitívne dotkne poľnohospodárov hospodáriacich na výmerách od 5 do 400 ha, čo podporí ekonomickú stabilitu menších a stredných fariem,“ dodal Jurky.

Malo by Slovensko obmedziť agrodotácie veľkým farmám? (ANKETA)

Podľa väčšiny odborníkov z oblasti pôdohospodárstva by mal agrorezort do nového programového obdobia určiť limit, koľko európskych dotácií môžu poberať poľnohospodárske podniky. Stropovanie platieb by sa podľa nich malo vypočítať na konečného užívateľa výhod, čím sa zamedzí jeho obchádzaniu delením na menšie farmy. Súčasne ale upozorňujú, že ide len o jeden z mnohých nástrojov, ktoré Slovensko musí prijať, aby vyriešilo nahromadené problémy v domácom agrosektore.

Minister sa bráni

Agrominister Ján Mičovský (OĽANO) kritiku farmárov pre spôsob prijímania tzv. redistributívnej platby odmieta.

„Naše kroky na ministerstve rozhodne nie sú jednoduché, ani ľahké, ale takisto musím povedať, že nie sú chaotické,“ reagoval Mičovský na utorkovú tlačovú konferenciu SPPK.

MPRV má podľa neho pripravené a premyslené ďalšie postupy, ktoré pomôžu pôdohospodárom práve v tomto neľahkom období. „O tom bude aj stredajšie (10. februára) rokovanie s množstvom poľnohospodárskych komôr, kde chceme vysvetliť zámery s redistributívnou platbou, tiež ako im pomôžeme v tomto ťažkom COVID-ovom období,“ avizoval Mičovský.

„Som presvedčený, že aj na základe tých rokovaní, ktoré sme ohlásili a ktoré sú pripravené so všetkou zodpovednosťou, k žiadnej štrajkovej revolúcii nedôjde, lebo to, čo robíme, má zmysel a verím, že poľnohospodári to pochopia,“ dodal agrominister.