Farmári vs. obchodníci: Európska smernica vyrovná pomer síl

grocery-store-2119702_960_720 [Pixabay /Tero Versalainen]

Jedna z hlavných tém slovenského predsedníctva v Rade EÚ – zákaz nekalých obchodných praktík v potravinárskom reťazci – našla koncovku v podobe legislatívneho návrhu.  

Smernica EÚ o zákaze nekalých obchodných praktík (Unfair Trade Practices – UTP) v potravinárstve rieši postavenie farmárov v obchodnom reťazci. Európska komisia prišla s jej návrhom vo štvrtok 12. apríla.

Nekalé obchodné praktiky

V potravinárstve panuje nerovnováha medzi veľkými a malými hráčmi. Podľa združenia poľnohospodárov Európskej únie, Copa-Cogeca, dostanú poľnohospodári v priemere len 21 percent z hodnoty svojho produktu. Zvyšok si rozdelia spracovateľ, ktorý získa 28 percent a maloobchodník s 51 percentami.

Poľnohospodári V4 píšu Komisii: Obchodné reťazce zneužívajú postavenie

Neférové praktiky riešilo slovenské predsedníctvo. Odvtedy však potravinári nevidia žiadny posun.

Farmári volajú po spravodlivejšom podiely a to aj kvôli výkyvom na trhu. Návrhy Európskej komisie idú týmto smerom.

Nekalé obchodné praktiky sú také, ktoré nezodpovedajú dobrým a spravodlivým obchodným vzťahom či konaniu v dobrej viere. Zväčša sú nanútené jednostranne jedným obchodným partnerom druhému. Dochádza k nim preto, že farmári majú zväčša zoči-voči veľkým reťazcom nepomerne menšiu vyjednávaciu silu.

Medzi nekalé obchodné praktiky (UTP) patria oneskorené platby za netrvanlivé potravinárske výrobky, rušenie objednávok na poslednú chvíľu, jednostranné alebo retroaktívne zmeny zmlúv či tlak na dodávateľa, aby platil za vyplytvané výrobky.

Niektoré iné praktiky budú povolené len vtedy ak sa na tom strany jednoznačne dohodnú vopred: vracanie nepredaných produktov dodávateľovi, alebo ak má dodávateľ platiť za promo a marketing produktu, ktorý nákupca predáva.

„Maloobchodníci by mali byť zodpovednejší a presnejšie platiť poľnohospodárom. Oneskorenie platieb môže v ich prípade viesť až k bankrotu,“ varovala rumunská europoslankyňa Daciana Sârbu (S&D).

Téma slovenského predsedníctva

O smernici rokovali 16. apríla aj ministri poľnohospodárstva krajín EÚ v rámci Rady pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo (AGRIFISH).

Problematiku nekalých obchodných praktík v potravinárskom reťazci počas slovenského predsedníctva otváralo slovenské ministerstvo pôdohospodárstva.

Zjednodušenie agropolitiky by nemalo narušiť spoločný trh

Komisia sa inšpirovala podnetom z verejnej konzultácie a predstavila plán, v ktorom majú mať členské štáty viac právomoci.

Slovensko zorganizovalo medzinárodnú odborná konferencia a pretlačilo tému na neformálnu Radu AGRIFISH.

„Predloženie tejto smernice predstavuje veľký krok vpred. Pomôže odstrániť znevýhodnené postavenie farmárov a výrobcov potravín a následne obnoví riadne fungovanie potravinového dodávateľského reťazca v celej EÚ,“ povedala slovenská ministerka Gabriela Matečná.

Nedostatky návrhu

Europoslankyňa Sârbu ale kritizuje fakt, že sa Komisia rozhodla pre smernicu (je ju potrebné zaviesť národnou legislatívou) a nie nariadenie (platí priamo), ktoré by podľa nej lepšie zabezpečilo presadzovanie nových pravidiel.

Hovorí, že organizácie poľnohospodárov by v druhom prípade mohli pomôcť výrobcom pri podávaní sťažnosti o nekalých obchodných praktikách.

Slovenskí farmári môžu o nekalých praktikách informovať Európsku komisiu

Pomocou elektronického dotazníka zbiera Komisia konkrétne informácie a poznatky priamo od potravinárov či spotrebiteľov.

„Potrebujeme nezávislý orgán, ktorý by tieto pravidlá dôrazne presadzoval. Rovnako by mal byť schopný iniciovať a vykonávať vyšetrovania či uplatniť odstrašujúce sankcie v prípade nedodržania rozhodnutí. Snažíme sa to dosiahnuť už od roku 2007,“ zdôraznil predseda pracovnej skupiny pre potravinársky reťazec Joe Healy z Copa-Cogeca.

Podľa európskej organizácie regionálnych poľnohospodárov, European Coordination Via Campesina (ECVC), je zlou správou práve chýbajúci monitorovací systém EÚ, ktorý by sa zameral na implementáciu novej smernice.

Kontrolovať budú národné orgány

Podľa návrhu Komisie si majú členské štáty určiť verejný orgán zodpovedný za presadzovanie nových pravidiel, ktorý bude môcť ukladať za porušenia sankcie. Vyšetrovanie bude môcť iniciovať sám alebo na základe sťažnosti. Sťažovatelia budú môcť dávať podnety aj anonymne.

Členské štáty si pravdepodobne vytvoria rôzne pravidlá, ktoré budú mať síce spoločný základ, no stále môžu ohroziť jednotu európskeho trhu, uviedla ECVC.