Fico: Dôstojný život dôležitý rovnako ako maastrichtské kritériá

Krátka správa

Dôveryhodnosť, reálnosť a odhodlanosť – to podľa slovenského premiéra charakterizuje prístup jeho vlády k vstupu do eurozóny. Počas prejavu na konferencii Euro – výzva pre všetkých. Plnenie podmienok pre vstup do eurozóny je podľa neho pre sociálnodemokratickú vládu náročné, no nakoľko výhody výrazne prevažujú nad nevýhodami, je prijatie spoločnej meny „jednoznačnou prioritou vlády“.

Rozhodujúce hodnotenie Komisie a ECB o pripravenosti na vstup do eurozóny dostane Slovensko na jar budúceho roku. Podľa premiéra Slovensko kritériá splní a v konsolidácii verejných financií bude pokračovať aj po prijatí eura. Upozornil však, že ak sa príjmy Slovákov prepočítajú na eurá, a súčasne sa bude hladina cien približovať hladine cien v eurozóne, vláda bude stáť pred „jednou z najväčších výziev… ako zabezpečiť dôstojný život určitých kategórií ľudí, ako nám to ukladá Ústava Slovenskej republiky“. Následne podčiarkol: „Tento záväzok… je rovnocenný zo záväzkom plniť kritériá Maastrichtu.“

Premiér tiež oznámil, že vláda čoskoro navrhne sociálnym partnerom, politických stranám a iným aktérom podpísanie „paktu stability“, ktorý by mal garantovať udržanie ekonomickej stability pred vstupom do eurozóny, ale aj po ňom. Guvernér NBS I. Šramko sa na následnej tlačovej konferencii vyjadril, že akákoľvek dohoda o udržaní ekonomickej stability by bola pozitívna, jej podpísanie opozičnými stranami však považuje za „komplikovanejšie“.

Podpísanie „paktu stability“ však podľa premiéra nebude v žiadnom prípade znamenať zastavenie rastu miezd. Rast produktivity podľa neho vytvára na také niečo dostatočný priestor.