Fico sa verdiktu Eurostatu nedočká

Krátka správa:

Európsky štatistický úrad nepovie Slovensku, či má zarátať do dlhu verejných financií aj Národnú diaľničnú spoločnosť, železnice a nemocnice. Vyhlásila to predsedníčka Štatistického úradu SR Ľudmila Benkovičová na konferencii „Príprava Slovenskej republiky na vstup do Eurozóny.“

Premiér Robert Fico často opakuje, že „Eurostat by sa už mal zobudiť“ a povedať slovenskej vláde, či má do verejného deficitu započítať aj dlh Národnej diaľničnej spoločnosti. Verdikt tak skoro známy nebude. Šéfka Štatistického úradu SR potvrdila, že Eurostat zriadi špeciálnu komisiu, ktorá bude spôsob účtovania podobných položiek do verejných financií riešiť globálne pre všetky členské štáty EÚ. Výsledok s najväčšou pravdepodobnosťou nebude známy do jari 2008, keď bude Európska komisia hodnotiť slovenské plnenie Maastrichtských kritérií.

Eurostat už raz vstúpil do rozpočtovej metodiky za rok 2006. Okrem iného prikázal zaúčtovať aj dlh verejnoprávnych médií a navýšil deficit verejných financií z 3,39% HDP na 3,69%. Bratislava odvtedy čaká, či prídu aj ďalšie korekcie – predovšetkým požiadavka na započítanie NDS, čo by tohtoročný deficit zdvihlo o 0,2 percentuálneho bodu. Ministerstvo financií aj predseda vlády však uisťujú, že ani takáto zmena by neohrozila splnenie všetkých kritérií na vstup do eurozóny v plánovanom termíne 1.januára 2009.