Finančná kríza ohrozuje rozvoj obnoviteľných zdrojov

Finančná kríza znižuje likviditu na trhu a to má negatívny dopad na dostupnosť investícií aj pre sektor obnoviteľnej energie, zhodli sa viacerí účastníci minulotýždňového Finančného fóra pre obnoviteľnú energiu v Londýne (17. september 2008).

Neznamená to, že sa investície zastavia úplne, ale ich spomalenie zabrzdí rast sektora. Nedostatok úverov bude znamenať, že sa rozvinie menej projektov, povedala Tanja Cuppen z holandskej banky Rabobank International, ktorá sa na tento segment špecializuje. Ak chce Európa dosiahnuť 20% podiel obnoviteľnej energie do roku 2020, musí zvýšiť investovanie do infraštruktúry pre veternú a slnečnú energiu z dnešných 18 miliárd eur ročne na asi 85 miliárd v roku 2020. Cuppen predpokladá, že pri súčasnom trende to bude len 21 miliárd eur.

„Baky majú menej peňazí na pôžičky a projekty si budú vyberať prísnejšie“, povedal Tom Murley z londýnskej investičnej firmy.

Možnými zdrojmi investícií sú dôchodkové fondy a fondy suverénne fondy, ktoré sa za posedný rok výrazne angažovali v investíciách do finančných spoločností.