Finančné služby pre ľudí

 


Krátka správa:

Komisia prišla 4. mája s novou publikáciou, zverejňovanou on-line a nesúcou názov „Fin Focus“, ktorej cieľom je zlepšenie informácií pre podniky a občanov o politike a podujatiach EÚ, týkajúcich sa finančných služieb, najmä takých, s ktorými sú bežne konfrontovaní vo svojich životoch. Prvé vydanie napríklad pokrýva veci ako bankové účty a spotrebné a hypotekárne úvery a platby.

Fin Focus, písané v bežnom jazyku a dostupné vo všetkých 20 úradných jazykoch EÚ má za cieľ pokiaľ možno čo najširšie publikum a je vhodné na reprodukciu v publikáciách ako spotrebiteľské magazíny či lokálna tlač.

Komisár pre vnútorný trh McCreevy túto iniciatívu Komisiu ospravedlňuje tým, že sa Komisia „zaviazala z zvyšovaniu povedomia medzi občanmi EÚ o dôležitom politickom vývoji vo finančných službách, ku ktorým dochádza na úrovni eÚ a ktoré ich postihujú v ich každodennom živote“ a úsilí Komisie „ďalej zlepšovať dialóg medzi Komisiou a spotrebiteľmi a získať od nich väčší vstup do tvorby politiky“.

Zverejnenie publikácie je sprevádzané zriadením stálej skupiny, zastupujúcej spotrebiteľov z celej Európy (ktorá sa stretne po prvý raz 20. júna 2006). Obe iniciatívy sú súčasťou pretrvávajúceho úsilia Komisie lepšie komunikovať a interagovať so spotrebiteľmi vo finančných záležitostiach – príkladom je Biela kniha o finančných službách 2005-2010.