Finančníci odmietajú európsku reguláciu

Pozadie:

Finančné služby sú významnou súčasťou európskej ekonomiky. Zamestnávajú 1,4 milióna ľudí v celej EÚ. Len samotné finančné zprostredkovanie vytvorilo v roku 2006 hodnotu v objeme 663 miliardy eur, čo predstavuje 5,8% európskeho HDP. Tempo ich rastu je mimoriadne dynamické. V období 2000-2007 sa podieľali dvoma tretinami na raste produktivity práce.

Správa EK z roku 2007 konštatuje, že rast ekonomiky v období 2001-2006 bol v priemere tesne pod hranicou dvoch percent. Retailové finančné služby však rástli tempom 3,5% a wholesalové financie dokonca 6,5%.

Otázky:

Londýnska city, svetové centrum finančných služieb, je „obzvlášť znepokojená“ návrhmi na zmeny v európskej smernici o kapitálových požiadavkách. Európska komisia chce dosiahnuť vyššiu reguláciu sektora, aby predišla podobným krízam, aká prepukla v lete 2007 a dodnes doznieva v podobe masívneho odpisovania zlých úverov mnohých bánk, obmedzenia prístupu k zdrojom, narušenia dôvery investorov a prepadu realitného trhu.

Svetové banky a finančné domy už museli odpísať zo svojich hodnôt približne 300 miliárd dolárov. Definitívne rozmery následkov globálnej krízy sa nedajú presne predpovedať. Predpokladá sa, že škody môžu dosiahnuť bilión dolárov. Podľa Londýnskej city by o prácu malo prísť 75 tisíc finančníkov, prevažne z veľkých investičných bánk.

Európska komisia chce situáciu riešiť najmä zvýšenou transparentnosťou finančných operácií a lepšou kontrolou ich zabezpečenia. Londýnska city sa sťažuje, že navrhované zmeny by znížili rast finančného sektora v období 2009-2012 o 7,3% a spôsobili by odliv aktivít do zámoria: „Finančné spoločnosti sú voľné a globálne. Pod ťarchou regulácie sa radšej presunú inam,“ vyhlásil Stuart Fraser zo City of London Corporation. 

Dôvodom sťažnosti je najmä požiadavka na kapitálové zabezpečenie. Regulované spoločnosti by mohli držať iba také cenné papiere, pri ktorých má pôvodný dlžník aspoň 10% ich hodnoty v účtovníctve.

Negatívne vplyvy prísnejšej regulácie by sa mali preliať aj do ďalších sektorov európskej ekonomiky a výrazne by sa zdražila cena kapitálu v Európe. Podľa Frasera by sa tiež mohol vytvoriť mylný dojem, že podobné finančné krízy sa už v budúcnosti nezopakujú. 

Londýnska city vypracovala štyri rôzne scenáre, podľa ktorých sa bude uberať vývoj finančných služieb v budúcnosti. Najpravdepodobnejší variant (na 40%) predpokladá, že hrubá pridaná hodnota finančných služieb v období 2007 – 2009 klesne o 8,3%, zvýšia sa požiadavky na kapitálové zabezpečenie, klesne európska konkurencieschopnosť a export.

Pozície:

Stuart Fraser, Londýnska city: „Je jasné, že finančné služby prechádzajú ťažkým obdobím. Niektoré okolnosti, ako stav svetovej ekonomiky, sú mimo dosah európskych vlád. Ale Európa by sa mala správať tak, aby finančná regulácia bola riešením, nie problémom…. mala by byť výsledkom primeranej konzultácie a komplexného posúdenia vplyvu – doposiaľ sme nič z toho nevideli.“

Charlie McCreevy, komisár pre vnútorný trh: „Kríza ukázala, že samoregulácia nefunguje,“ zdôvodňuje komisár potrebu prísnejších pravidiel. „Nikto nemôže zaručiť, že podobné finančné otrasy sa už nezopakujú, ale našou úlohou je urobiť maximum, na európskej i medzinárodnej úrovni, aby sa finančný systém stal do budúcnosti odolnejší.“