Financovanie výskumu obnoviteľných zdrojov

 

Krátka správa

Európsky parlament hlasoval o Siedmom rámcovom programe EÚ pre výskum (FP7) 15. júna 2006. Rozhodol, že na výskum obnoviteľných zdrojov majú byť určené dve tretiny rozpočtu vyhradeného pre oblasť energetiky.

Z 2,4 miliardy eur alokovaných na energetický výskum – mimo atómovej energie, ktorá má samostatný kanál financovania – na obdobie 2007-2013 určili europoslanci pre obnoviteľné energie a programy energetickej efektívnosti 1,6 miliardy eur.

Asociácia sektora obnoviteľných energetických zdrojov vak varuje, že Komisia v doplnenej verzii tento záväzok vynechala. Nový text bude predložený Rade pre konkurencieschopnosť v pondelok (24. júl 2006).

„Počúvame mnoho pekných slov o dôležitosti obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti. Teraz, keď prišiel čas rozhodnutí, je ticho“, povedal Christian Kjaer, výkonný riaditeľ Európskej asociácie veternej energie (EWEA).

Na otázku EurActivu hovorca Komisie odpovedal, že sa snažia ponechať otvorené dvere všetkým možnostiam a chcú si udržať možnosť vybrať projekty, ktoré si budú zasluhovať najväčšiu podporu.