Fínske predsedníctvo má ambíciu dotiahnuť prepojenie eurofondov a právneho štátu

Fínsky premiér Antti Rinne na tlačovej konferencii s predsedom Európskeho parlamentu Davidom-Mariom Sassolim. [Európsky parlament]

Fínsky premiér Antti Rinne ohlásil, že sa fínske predsedníctvo zameria aj na hľadanie konsenzu o kontroverznom mechanizme, s ktorým majú problém viaceré členské krajiny.

Snaha o posilnenie spoločných hodnôt a právneho štátu, s čím súvisí aj podmieňovanie európskych fondov dodržiavaním princípov právneho štátu, je jednou z priorít fínskeho predsedníctva v Rade EÚ. Antti Rinne to povedal počas predstavovania priorít fínskeho predsedníctva v Rade EÚ pred Európsky parlamentom. Rinne je predsedom Sociálnodemokratickej strany Fínska (SDP) a po aprílových voľbách aj novým fínskym premiérom. Nahradil liberála Juhu Sipiläho.

Mechanizmus by previazal vyplácanie peňazí z európskeho rozpočtu s pravidlom dodržiavania princípov právneho štátu. Sankcia v podobe pozastavenia alebo zníženia platby z rozpočtu EÚ by sa mohla uplatniť, ak by v členskom štáte dochádzalo k systematickému porušovaniu princípov právneho štátu.

O mechanizme sa už v Únii diskutuje dlhšie, k zásadným posunom ale zatiaľ nedošlo. Bulharsko aj Rumunsko vyjadrilo počas svojich predsedníctiev s mechanizmom jasný nesúhlas. Legislatíva je súčasťou rokovania o novom viacročnom finančnom rámci EÚ na roku 2021-2027. Fíni dúfajú, že sa im podarí počas predsedníctva debatu odblokovať a posunúť ďalej.

„Som presvedčený o tom, že právny štát je dôležitý pre budúcnosť celej Európy a naším spoločným záujmom je posilnenie jeho princípov. Verím v úspešnú spoluprácu v nadchádzajúcich mesiacoch,“ uviedol fínsky premiér.

Eurofondy a právny štát (INFOGRAFIKA)

EÚ chce chrániť európsky rozpočet novým nariadením, ktoré umožní zastaviť platby z európskeho rozpočtu, ak členský štát zlyháva v dodržiavaní princípov právneho štátu. Prinášame prehľad návrhu Európskej komisie.

Ďalšie ciele predsedníctva

Okrem posilnenia princípov právneho štátu plánujú Fíni podniknúť kroky v oblasti boja proti klimatickým zmenám.

Podľa Rinneho sa Európska únia môže stať lídrom v boji proti klimatickým zmenám, ak sa členské štáty zaviažu dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Preto ako ďalší z primárnych cieľov predsedníctva premiér uviedol dosiahnutie dohody ohľadne európskeho klimatického plánu a to do konca roka 2019.

Zároveň vyzval krajiny, ktoré počas predchádzajúcich rokovaní blokovali snahy dosiahnuť dohodu týkajúcu sa cieľov klimatickej politiky, aby spolupracovali a pokúsili sa dosiahnuť konsenzus ešte pred koncom predsedníctva.

Fínsky premiér taktiež vyjadril záujem venovať sa prístupovým rokovaniam s Albánskom a Severným Macedónskom a viesť debaty o vytvorení konkurencieschopnejšej a sociálne inkluzívnejšej EÚ a o zavedení komplexnejšej ochrany bezpečnosti občanov.

 

 

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press, SK8