Fischer Boel: Reforma cukru musí napredovať

Pozadie

Reforma cukru nadobudla účinnosť 1. júla tohto roku. Jej hlavnou súčasťou bol vznik reštrukturalizačného fondu financovaného výrobcami cukru, ktorý je určený na pomoc pri reštrukturalizačnom procese potrebnom na zvýšenie konkurencieschopnosti cukrovarníckeho priemyslu.

Otázky

  • Znižovanie kvót

Po 4-ročnom prechodnom období by sa kvóta mala znížiť približne o 6 miliónov ton, čo by údajne viedlo k rovnováhe na trhu. S cieľom povzbudiť výrobcov, aby sa vzdali svojich kvót v druhom roku uplatňovania fondu – teda v hospodárskom roku 2007/2008 začínajúcom 1. októbra 2007 – bola zachovaná výška kompenzácie na vysokej úrovni 730 eur/t.V prvom roku uplatňovania sa v rámci reštrukturalizačnej schémy kvóta znížila o 1,5 milióna ton. Lehota na podávanie žiadostí na obdobie 2007/2008 uplynie 31. januára 2007, ale vzhľadom na to, že konzultácie so zainteresovanými stranami môžu trvať až 45 dní, treba oznámiť zámery reštrukturalizácie najneskôr začiatkom decembra. Doteraz oznámené zámery zníženia kvóty na 2007/2008 predstavujú iba 0,7 milióna ton, čo je hlboko pod úrovňou potrebnou na dosiahnutie rovnováhy trhu.

V prvom roku uplatňovania sa v rámci reštrukturalizačnej schémy kvóta znížila približne o 1,5 milióna ton. Znamená to, že na začiatku obchodného roka 2006/2007 1. júla 2006 boli kvóty znížené o 1,5 milióna ton. Každá tona uvoľnená z kvóty bola z reštrukturalizačného fondu kompenzovaná sumou 730 eur na tonu. Takáto úroveň bude aj v období 2007/2008, ale v období 2008/2009 sa reštrukturalizačná pomoc zníži na 625 eur/t a v období 2009/2010, štvrtom a poslednom roku, na 520 eur/t. Cukrovarnícke podniky, ktoré nie sú schopné vyrábať na úrovni okolo 400 eur/t, by mali využiť reštrukturalizačnú pomoc tento rok, keď je stále vo výške 730 eur/t.

  •  Kto platí do „sladkého fondu”?

Zdroje fondu sú tvorené príspevkami výrobcov cukru, izoglukózy a inulínu v súlade s ich výrobnými kvótami. Výrobcovia, ktorí skončia s výrobou, môžu z fondu dostať pomoc. Výška pomoci závisí od stupňa demontáže výrobných zariadení a počas štvorročného reštrukturalizačného obdobia sa postupne znižuje. Fond aj program sa po štyroch rokoch uzatvoria. 

Pozície

„Výrobcovia cukru, ktorí nie sú konkurencieschopní, by teraz mali vo vlastnom záujme a v záujme rovnováhy trhu odísť – to je logika našej reformy“, uviedla komisárka Fischer Boel. „Doteraz uvoľnené množstvo je hlboko pod očakávaniami, ktoré sme mali pri návrhu reformy. Ak je toto konečný výsledok, budeme mať prebytok 4,5 milióna ton, čo zodpovedá 25 % kvóty na hospodársky rok 2007/2008. Komisia ale nemôže zachraňovať priemysel. Cukrovarnícky priemysel musí v spolupráci s členskými štátmi prebrať zodpovednosť, aby uľahčil reštrukturalizačný proces. Dôsledky neúspechu tejto reštrukturalizačnej schémy sú každému jasné – nebudú žiadne ďalšie fondy na uľahčenie reštrukturalizácie cukrovarníckeho priemyslu a do roku 2010 budeme musieť uplatňovať lineárne znižovanie kvót.“

Poslanec EP Peter Baco (NI) uviedol pre EurActiv  23. novembra 2006, že Slovensko sa pri reforme cukru nechalo istým spôsobom “dobehnúť”. V roku 2005 argumentoval k cukrovej reforme na pôde EP, kedy uviedol, že cukor netreba regulovať ani cenou ani množstevnou kvótou. Zdôraznil, že treba dohodnúť potrebné vývozno-dovozné nástroje v rámci pravidiel WTO. Cukrovarnícky priemysel je podľa Baca schopný, pri možnosti voľného nákupu suroviny za trhové ceny a pri uplatnení najefektívnejších organizačných a technologických svetových skúseností, obstáť v konkurencii.

Ďalšie kroky

Komisárka Fischer Boel oznámila, že čoskoro uverejní oznámenie s cieľom informovať priemysel o stanovisku Komisie a pomôcť pri procese rozhodovania.