Francúzi diskutujú o sprísnení dane z finančných transakcií

Eva Sas

Francúzsky parlament diskutuje o sprísnení národnej dane z finančných transakcií. Kedy začne platiť európska, je nejasné.

Počas rokovaní o národnom rozpočte otvoril francúzsky parlament otázku sprísnenia dane z finančných transakcií. Francúzska poslankyňa Eva Sas v rozhovore pre EurActiv.fr povedala: „Navrhujeme, aby daňový základ FTT (dane z finančných transakcií) zahrnula aj jednodňové transakcie, teda kúpu a predaj akcií v rámci jedného dňa. Navrhli sme tiež zvýšenie dane z 0,2 % na 0,5 % a to, aby bolo 70 % príjmov alokovaných na oficiálnu rozvojovú pomoc, namiesto (súčasných) 50 %.“

Francúzsko zaviedlo národnú daň z finančných transakcií 1. augusta 2012. Podľa analýzy, ktorú spracovala Európska komisia, to nemalo negatívny vplyv na výšku úrokov. Obmedzil sa objem transakcií v oblastiach, v ktorých býva častejšie špekulatívne vysokofrekvenčné obchodovanie.

Podľa poslankyne, predchádzajúce pokusy zabrzdil lobing bánk a veľkých firiem. „FTT á dvojitý, a tým dvojito užitočný“ cieľ: regulovať finančné transakcie, a financovať oficiálnu rozvojovú pomoc. No máme problém s prijímaním dodatkov, ktoré by (FTT) posilnili, pretože dnešní lobisti majú extrémne dlhý dosah. Vláda načúva veľkému biznisu a bankám, a to nás nanešťastie zadržiava.“

Aj tentokrát sa proti postavila Federácia francúzskych bánk. „Tvrdia, že by to oslabilo konkurencieschopnosť Paríža ako finančného centra práve v čase, keď by sme sa mali snažiť prilákať do Paríža po Brexite viac firiem.“

„Ich druhým argumentom je rozdiel medzi jednodňovým obchodovaním a vysokofrekvenčným obchodovaním (HFT). Podľa FBF (banková federácia) z jednodňového obchodovania benefituje celá ekonomika, a HFT, veľmi špekulatívna oblasť financií, je už pokryté (súčasnou) FTT“, povedala poslankyňa v rozhovore.

Podporovatelia sprísnenia dane to však odmietajú a tvrdia, že aj jednodňové obchody sú najmä špekulatívne.

Európska FTT – stále v nedohľadne

Európska komisia navrhla celoeurópsku daň z finančných transakcií ešte v septembri 2011. O rok na to však jej snahu zastavil nesúhlas niektorých vlád, napríklad Veľkej Británie.

Na podnet časti členov Únie navrhla vo februári 2013 zavedenie FTT v rámci posilnenej spolupráce. Zapojilo sa jedenásť krajín, vrátane Slovenska, v priebehu rokovaní však Estónci odstúpili.

Posilnená spolupráca v FTT mala pôvodne začať 1. januára 2014, potom bol začiatok odložený na 1. januára 2016, a neskôr na september 2016. Podľa najnovších plánov by sa to malo stať do konca tohto roka.