Francúzsko po rokoch s predpísaným deficitom

Krátka správa:

30. januára 2007 sa ministri financií krajín EÚ dohodli na tom, že skončia disciplinárne konanie proti Francúzsku. Krajine sa už druhý rok po sebe podarilo udržať deficit verejných financií pod úrovňou 3% HDP – 2,9% v roku 2005 a 2,7% v roku 2006.

Pre Francúzsko to znamená obrat. V roku 2004 krajina spolu s najväčšou ekonomikou eurozóny Nemeckom uspela v snahe donútiť EÚ redefinovať pravidlá Paktu stability a rastu, ktorého cieľom je udržiavať fiškálnu disciplínu medzi štátmi eurozóny a zabrániť nadmerným výdavkom.

„Je to dôležitý deň, podarilo sa nám dostať Francúzsko späť na správnu cestu,“ povedal francúzsky minister financií Thierry Breton, ktorý v mnohom k tomuto úspechu prispel osobne. „Zníženie dlhu bolo hlavnou časťou mojej hospodárskej politiky,“ povedal a dodal k tomu: „Od môjho prvého dňa v Bercy som pracoval pre toto. Považoval som za nepredstaviteľné, že by Francúzsko nemalo dodržiavať svoje záväzky.“

Komisár pre hospodárske a menové záležitosti Joaquín Almunia privítal úsilie Francúzska, najmä pokiaľ ide o tlaky na rozpočet, ktoré sú zvyčajne spájané s obdobím pred voľbami. Dodal, že predchádzajúca neschopnosť dvoch najväčších štátov eurozóny (Nemecka a Francúzska) dodržiavať pravidlá Paktu stability a rastu boli „veľkým problémom“.

Vyjadril sa však opatrne, že je príliš skoro, aby mohlo Francúzsko vo svojom úsilí poľaviť . Podľa neho by cieľom krajiny by malo byť zníženie deficitu o aspoň 0,5% HDP ročne, ak chce, aby v nasledujúcich rokoch celkový vládny dlh klesol pod stanovenú hranicu 60% HDP.

Nemecko, ktoré tiež vyvíja značné úsilie na zosúladenie svojho deficitu s limitmi EÚ, by mohlo získať podobnú „priepustku“ v nasledujúcich niekoľkých mesiacoch.