Francúzsko sa chystá zakročiť proti komoditným derivátom

foto: pšenica, zdroj: flickr, autor: ntr23

Trojica francúzskych ministrov v pondelok Európskej komisii zaslala list, v ktorom ju informuje o tom, že medzi priority svojho nadchádzajúceho predsedníctva skupiny G20 zaraďuje aj reguláciu derivátov – finančných produktov, ktorých cena je odvodená z očakávanej budúcej hodnoty podkladových aktív.

List adresovali komisárovi pre poľnohospodárstvo Dacianovi Cioloşovi, komisárovi pre energetiku Güntherovi Oettingerovi a komisárovi pre finančné otázky Michelovi Barnierovi. Podpísali sa podeň francúzska ministerka financií Christine Lagardová, minister životného prostredia Jean-Louis Borloo a minister poľnohospodárstva Bruno Le Maire.

Ministri v tejto súvislosti upozorňujú, že obchody s derivátmi odvodenými z budúcich dodávok ropy boli 35-krát väčšie než obchody vychádzajúce zo skutočných dodávok.

Francúzsky komisár Barnier, ktorý zastáva post komisára pre finančné trhy, podporil návrh, ktorý by obchodníkom obmedzil možnosť využívať komoditné deriváty k finančnému zaisteniu.

Nezávisle od nového francúzskeho návrhu, tím komisára Barniera pracuje na príprave legislatívneho návrhu regulácie trhu s derivátmi, ktorého cieľom je posilniť transparentnosť trhu. Derivátové kontrakty by podľa neho ešte pred zobchodovaním museli prejsť clearingovým centrom. Návrh by mal komisár predstaviť v januári.

Barnier tiež uviedol, že spoločne s komisárom pre poľnohospodárstvo Dacianom Cioloşom riešia otázku ochrany poľnohospodárskych komodít pred špekulantmi. V dôsledku živelných pohrôm, najmä rozsiahlych požiarov, ktoré v auguste zasiahli Rusko a vyústili do zákazu vývozu obilia z krajiny sa Európa obáva nadmerného rastu cien, nezodpovedajúceho skutočným svetovým zásobám týchto komodít.