Francúzsko volá po „ambicióznej“ poľnohospodárskej politike

Uvádza sa to v spoločnom vyhlásení prednesenom po stretnutí 22 členských štátov Únie na tému revízie poľnohospodárskej politiky EÚ nazývanej aj Spoločná poľnohospodárska politika. K jej obnoveniu má dôjsť v roku 2013.

„V období klimatických zmien, globálnej politickej a potravinovej neistoty, výkyvu trhových cien a vyvstávajúcich zdravotných kríz môže iba ambiciózna, celokontinentálna politika s adekvátnymi zdrojmi zabezpečiť Európskej únii nezávislosť,“ povedali krajiny v deklarácii.

Francúzsky minister poľnohospodárstva Bruno Le Maire, ktorý stretnutiu predsedal, povedal, že skupina zároveň namieta proti plánovaným drastickým škrtom v poľnohospodárskom rozpočte. Tie v nedávnom dokumente navrhla Európska komsia. Dodal však, že 22 prítomných krajín samotnú otázku rozpočtu počas stretnutia neprerokovalo. (EurActiv 27/10/09)

Európska komisia tlačí na radikálne prehodnotenie rozpočtu EÚ, ktorý  v súčasnosti predstavuje 125 miliárd eur ročne. Podľa nich by sa mala časť rozpočtu určeného na poľnohospodársku politiku presunúť do oblasti inovácií,  klimatických zmien a energie.

Prostriedky na Spoločnú poľnohospodársku politiku v súčasnosti tvoria viac ako 40 percent celkového rozpočtu EÚ.

„Štartovacím bodom myšlienky na zníženie rozpočtu Spoločnej poľnohospodárskej politiky nemôže byť jeho pokles o 30 – 40 percent,“ povedal novinárom v reakcii na dokument Európskej komisie po stretnutí krajín Le Maire.

Päť neprítomných krajín

Aj napriek neprítomnosti piatich členov EÚ na stretnutí v Paríži Le Maire povedal, že francúzska iniciatíva vytvorila časť „otvoreného a konštruktívneho procesu“ smerujúceho k vynoveniu Spoločnej poľnohospodárskej politky.

Medzi neprítomnými krajinami figurovala aj Veľká Británia, tradičný oponent Francúzska v rokovaniach o otázke poľnohospodárstva. Francúzski predstavitelia sa však vyjadrili, že britskí zástupcovia sa neskôr zúčastnia spoločného obedu 22- člennej skupiny v úlohe „pozorovateľa.“

Holandsko, Dánsko, Švédsko a Malta sa rovnako odmietli zúčastniť na Parížskom stretnutí.

Ako sa pre Reuters vyjadril diplomat EÚ, návrh textu vytvorený vo štvrtok pred vydaním spoločného vyhlásenia „sa dotýka najmenšieho spoločného menovateľa a nezachádza veľmi do podrobností.“

„Existuje určitá úroveň, v ktorej možno dosiahnuť konsenzus, no ak sa zájde do detailov tak je ťažké dospieť medzi 22 krajinami ku konsenzu,“ dodal diplomat.

Holandské ministerstvo poľnohospodárstva sa vyjadrilo, že stretnutie takéhoto druhu sa malo odobrať v Bruseli.

„Naša ministerka nesúhlasí so skutočnosťou, že o budúcnosti Európskej poľnohospodárskej politky jedná malá skupina krajín. Uprednostňuje, aby sa rokovanie odohralo na pôde Komisie samotnej,“ povedala hovorkyňa holandského ministerstva.

Ďalším zlyhaním v rozhovoroch o poľnohospodárskej otázke je nižšia úroveň priamych dotácií krajinám, ktoré do EÚ vstúpili za posledné desaťročie. Poľský predstaviteľ sa preto na stretnutí vyjadril, že Poľsko v tomto smere vydá k spoločnému vyhláseniu dokument.

„Pre Poľsko ide o kľúčovú oblasť pre ďalšie vyjednávania,“ povedal novinárom poľský zástupca štátneho tajomníka ministerstva poľnohospodárstva.

(v spolupráci s Reuters)