G20: EÚ chce prísnejšiu kontrolu nie stimuly

Ilustračné foto: Portugalské predsedníctvo 2007

V závere summitu EÚ v Bruseli (19. a 20. marca) sa lídri zaviazali k regulácii hedgeových fondov, private equity, kreditných derivátov a ratingových agentúr a tiež vyzvali k prísnejšiemu prístupu k daňovým rajom nazývaným tiež „netransparentné jurisdikcie“.

Žiadny extra stimul

Text zároveň zdôrazňuje, že neplánujú použiť viac peňazí na pomoc ozdraveniu hospodárstva, pričom podľa lídrov je veľkosť balíka dostatočná na podporu investícií, dopytu, tvorbu pracovných miest a prechod na nízkoemisné hospodárstvo.

Nemecký minister financií Peer Steinbrück vyjadril jasné stanovisko: „Prejavila sa zdržanlivosť zúčastniť  sa na pretekoch o to, kto bude mať väčší stimulačný balík. Myslím, že všetko bude mať väčší zmysel pokiaľ vo svojich verejných vystúpeniach budeme oveľa citlivejší,“ povedal na konci summitu novinárom.

Aj keď britský premiér Gordon Brown so závermi súhlasil, nevylúčil ďalšie aktivity v snahe podporiť hospodárstvo. „Urobíme všetky potrebné kroky na boj proti nezamestnanosti a podporu rastu,“ vyhlásil.

Poul Nyrup Rasmussen, predseda Strany európskych socialistov (PES) povedal: „Európu škaredo podviedli. Predpovede sa zhoršujú, a takzvaný záchranný plán sa nezmenil. Nejde o súťaž. Ide o to, že oheň krízy sa šíri, no na ceste nie sú žiadni požiarnici, ktorí by ju hasili.“

Hedgeové fondy a private equity

Lídri na summite G20 budú ďalej požadovať „primeranú reguláciu a kontrolu všetkých finančných trhov, produktov a participantov, ktorí môžu predstavovať systematické riziko bez výnimky a bez ohľadu na krajinu pôvodu“. Podľa záveru to osobitne platí pre kapitálové fondy vrátane hedgeových fondov, fondov private equity a ďalších alternatívnych investičných nástrojov.

Táto časť dokumentu je víťazstvom socialistov, ktorí takýto prístup dlhodobo presadzovali, aj keď spomenuté špekulatívne inštrumenty neboli označené za priamych pôvodcov súčasnej krízy.

Pokiaľ ide o trh s kreditnými derivátmi, lídri sa zhodli na tom, že treba podporiť transparentnosť propagovaním štandardizovaných zmlúv a využívaním centrálneho kontrahenta pre clearing derivátov. Zatiaľ nie je jasné, či bude existovať viacero clearingových domov alebo jeden na úrovni EÚ. Veľká Británia a Francúzsko už teraz súperia o to, v ktorej krajine by možná clearingová inštitúcia EÚ mala sídliť.

Boj proti daňovým rajom

Napriek nejednoznačnému postoju niektorých členských štátov sa lídri nakoniec dohodli na prísnom prístupe voči daňovým únikom a na stretnutí G20 budú žiadať „ochranu finančného systému pred netransparentnými, nespolupracujúcimi a slabo regulovanými jurisdikciami, vrátane tzv. off shore centier“.

Zároveň vyzvali, aby „G20 vytvorila zoznam takýchto krajín a tiež nástroje ako ich sankcionovať“. Francúzsky prezident Nicolas Sarkozy uvítal tento postup a povedal, že ide o jednomyseľné rozhodnutie. „Nešlo o hotovú vec a preto chcem vzdať poctu otvorenosti Gordona Browna.“

Na otázku, či Veľká Británia súhlasila s reguláciou offshorových centier Sarkozy odpovedal: „Nemôže platiť, čo platí pre nás, neplatí pre našich britských priateľov. Neexistuje výnimka.“

EÚ dokončí regulačné opatrenia do júna

Summit uvítal de Larosiérovu správu o finančnej kontrole a zahrnul niektoré z jej opatrení do svojho stanoviska pred summitom G20. Ide hlavne o „rýchle vytvorenie kolégií regulátorov pre hlavné medzinárodné finančné inštitúcie a tiež o kontrolu na makro aj mikro úrovni“.

Lídri však túto správu úplne nepodporili, najmä preto, že problémy sa v jednotlivých členských krajinách líšia. Správe bude predmetom diskusií v najbližších mesiacoch a k rozhodnutie by malo dôjsť na summite v júni.

Ďalšie kroky:

  • 2. apríl: G20 summit v Londýne.
  • Jún: Dohoda o správe De Larosièrovej skupiny.
  • Prvá polovica 2009: Legislatívny návrh Komisie o hedgeových fondoch a private equity.