G20 očakáva skorý „komplexný“ krízový plán eurozóny

Foto: www.mmisso.com

Ministri financií a riaditelia centrálnych bánk G20 v sobotu (15.10.) uviedli, že od summitu EÚ, ktorý sa uskutoční v nedeľu (23.10.), očakávajú „rázne riešenie súčasných výziev prostredníctvom komplexného plánu“.

Podľa francúzskeho ministra financií François Baroina, ktorý stretnutiu predsedal, je Berlín a Paríž na dobrej ceste k dohode plánu o znížení gréckeho dlhu, zastavení nákazy a ochrane európskych bánk.

Krajiny, ktoré nemajú euro ako oficiálnu menu, poukázali na škody, ktoré európska kríza spôsobila aj ich ekonomikám a podčiarkli urgentnú potrebu aktívne konať v rámci 17-člennej eurozóny.

Americký minister financií Timothy Geithner médiám povedal, že ho tešia posledné kroky EÚ pri príprave celkovej stratégie riešenia dvojročnej krízy, ktorá podľa neho obsahuje správne prvky, predovšetkým rekapitalizáciu európskych bánk.

„Je jasné, že na stratégii a detailoch musia ešte zapracovať, ale keď sa Francúzsko a Nemecko spolu dohodnú na pláne a rozhodnú sa konať, možné sú veľké veci,“ uviedol Geithner a dodal „Povzbudila ma rýchlosť a smer, ktorým idú.“

Kľučkovanie okolo EFSF

Predstavitelia v oficiálnom prehlásení G20 naliehajú na eurozónu, aby „maximalizovala vplyv EFSF v snahe zastaviť nákazu“. Zástupcovia EÚ uviedli, že najpravdepodobnejšou možnosťou je použiť fond vo výške 440 miliárd eur na čiastočné poistenie straty nákupcom bondov zaťažených členských krajín s cieľom stabilizovať trh.

Nápady týkajúce sa záchranného fondu eurozóny sa v súčasnosti sústreďujú na to, aby bol fond niečo ako poistka, ktorá by napríklad pokryla prvých 20 % strát, ktoré by mohli banky utrpieť na vládnych bondoch.

Rozvíjajúce sa ekonomiky (BRICS), navrhli navýšiť základné imanie Medzinárodného menového fondu (MMF).

„Jasne sme počuli, že predovšetkým rozvíjajúce sa trhy sa veľmi obávajú rizika nákazy z vyspelých ekonomík,“ uviedla na tlačovej konferencii šéfka MMF Christine Lagardová a prisľúbila pomôcť „neplnoletým obetiam ekonomickej krízy“.

Návrh sa však stretol s odporom zo strany USA a ďalších štátov, ktorí túto ideu aspoň nateraz pochovali. Bremeno má podľa nich znášať najmä Európa. Timothy Geithner uviedol, že MMF má dostatočný arzenál finančných zdrojov, ktoré „doplnia komplexnú európsku stratégiu a podstatnejšie zapojenie európskych zdrojov“.

Dôležitá bude francúzsko-nemecká dohoda

Vedúce mocnosti eurozóny – Nemecko a Francúzsko – pracujú na pláne riešenia krízy, ktorý by mal byť známy do stretnutia Európskej rady. Týka sa rekapitalizácie bánk, udržateľnosti nadmerného dlhu Grécka a zvýšenia palebnej sily EFSF.

Podľa analytikov existuje riziko, že nátlak na banky, ktoré sú hlavným zdrojom obchodných investícií v Európe, aby zvýšili svoj kapitál, by mohol znamenať skazu pre už teraz váhavý rast regiónu. Taktiež redukcia gréckeho dlhu by mohla byť príliš malá a nemusí stačiť na to, aby krajina dodržala záväzky a vyhla sa bankrotu.

Silnejú signály, že veritelia Atén budú bojovať proti pokusom preniesť na seba ešte väčšie bremeno pri reštrukturalizácii gréckeho dlhu. Krajiny G20 v stanovisku prisľúbili zaistiť adekvátny kapitál a dostatočný prístup k financiám a uviedli, že centrálne banky budú naďalej poskytovať likviditu bankám, tak ako sa vyžaduje.

Obavy z gréckeho bankrotu už od konca júla podrývajú dôveru trhov. Od mája svetové burzy padli asi o 17 %. Odkedy lídri Francúzska a Nemecka stanovili koniec októbra ako konečný termín pre komplexnú akciu, zaznamenali mierny nárast.

Trichet žiada zmenu Zmluvy

Prezident Európskej centrálnej banky (ECB) Jean-Claude Trichet medzitým vyzval na zmenu Zmluvy o EÚ, ktorá by mala zabrániť jednému štátu destabilizovať celý blok.

„Myslím si, že je nevyhnutné zmeniť Zmluvu [o EÚ], aby sa jeden z členov nemohol začať výraznejšie odkláňať od tých ostatných a spôsobovať im problémy,“ povedal Trichet v nedeľu pre rozhlasovú stanicu Europe 1. Tiež očakáva, že existujúce pravidlá riadenia sa budú v budúcnosti aplikovať oveľa prísnejšie, aj keď k zmene Zmluvy nedôjde.

„Nemáme federálny rozpočet, nemáme politickú federáciu takže musíme plne rešpektovať obmedzenia a vzájomné pravidlá dohľadu, ktoré existujú v eurozóne,“ dodal.

Ďalšie kroky

  • 23. október 2011: summit EÚ v Bruseli