G8 o energetickej budúcnosti

ropa plyn

 

Krátka správa

Lídri USA, Ruska, Japonska, Nemecka, Francúzska, Británie, Talianska a Kanady prijali 16. júla, na konci dvojdňového summitu G8 v St. Petersburgu, spoločné tlačové vyhlásenie o globálnej energetickej bezpečnosti.

Lídri vyhlasujú, že vidia „spoločný záujem krajín ktoré energiu produkujú a ktoré ju spotrebúvajú“ a zaväzujú sa k „otvoreným, transparentným… a konkurenčným trhom s energiou“, ktoré sú kľúčové pre globálnu energetickú bezpečnosť. Dohoda je chápaná ako ďalší krok Ruska k ratifikácii Energetickej charty, ktorá tieto princípy zavedie do zákona.

Pokračujúce násilie na Blízkom východe však zatienilo rozhovory o globálnej energetickej bezpečnosti – ceny ropy sa v jej dôsledku vyšplhali na ázijských trhoch na 78 dolárov za barel. V záverečnom vyhlásení sa píše, že na zníženie spotreby v sektore dopravy, ktorý je zodpovedný za dve tretiny globálnej spotreby ropy, je potrebná omnoho intenzívnejšia snaha, ako aj vývoj alternatívnych palív, vrátane vodíka.

Summit sa dohodol na sedembodovom Akčnom pláne v nasledujúcich oblastiach:

  • zvýšenie transparentnosti, predvídateľnosti a stability na globálnych energetických trhoch,
  • zlepšenie investičnej klímy v energetickom sektore,
  • posilnenie energetickej efektívnosti a úspor energie,
  • diverzifikácia energetického mixu,
  • zabezpečenie fyzickej bezpečnosti kritickej energetickej infraštruktúry,
  • zníženie energetickej chudoby,
  • riešenie klimatických zmien a udržateľný rozvoj.