G8 sľúbilo 14 miliárd na potravinovú bezpečnosť

Pozadie

Svetová populácia sa blíži k desiatim miliardám. Ak má byť zabezpečený dostatok potravín, limity dostupnosti obrábateľnej pôdy a sladkej vody možno posúvať len investíciami do poľnohospodárstva a spravodlivejšou distribúciou potravín.

Svetové ceny potravín dosiahli rekordnú výšku v roku 2007 a prvom polroku 2008. V niektorých rozvojových krajinách to vyvolalo občianske nepokoje, štáty zavádzali obmedzenia na ich vývoz. Vďaka dobrej úrode v roku 2008 medzičasom ceny poľnohospodárskych produktov klesli.

V júni 2008 zdôraznili ministri financií G8 „silné obavy“ ohľadom cien ropy a poľnohospodárskych komodít. Júlový summit G8 vyzval ministrov poľnohospodárstva členských krajín, aby „zvolali summit, ktorý prispeje k rozvoju konkrétnych a rozumných návrhov pre svetovú potravinovú bezpečnosť“.

Prvé stretnutie ministrov poľnohospodárstva G8 sa konalo v apríli n2009. Vyzvalo na zvýšenie verejných i súkromných investícií do udržateľného rozvoja, aby sa zvýšila globálna produkcia potravín a zaistila potravinová bezpečnosť.

14 miliárd najchudobnejším

„Vítame záväzky prijaté krajinami, reprezentovanými v Aquile (summit G8) , týkajúce sa cieľa mobilizácie minimálne 20 miliárd dolárov (14,3 miliardy eur) počas troch rokov," píše sa v deklarácii summitu.

„Zaviazali sme sa k zvýšeniu investícií do krátkodobého, strednodobého a dlhodobého rozvoja poľnohospodárstva, ktorý prinesie priame výhody najchudobnejším a čo najlepšie využije medzinárodné inštitúcie.“

Deklarácia nešpecifikuje, či pôjde o úplne nové peniaze, alebo sa len preklasifikuje pomoc, ktorá už je poskytovaná dnes. Nehovorí ani o tom, koľko ktorá krajina G8 prisľúbila. Nehovorí ani o zvereneckom fonde, spravovanom Svetovou bankou, cez ktorý by mali tieto peniaze prechádzať – túto alternatívu presadzoval Washington, EÚ však bola proti.

Predseda Komisie Barroso vyhlásil, že „EÚ bude v rámci tejto iniciatívy prispievať asi troma miliardami eur“. Okrem toho sa Únia minulý rok zaviazala, že vytvorí špeciálny fond jednej miliardy eur na potravinovú pomoc.

Fondy pre chronicky slabé investície do poľnohospodárstva

Deklarácia podčiarkuje, že kombinovaný vplyv dlhodobej podfinancovanosti poľnohospodárstva, nestálosti cien a hospodárskej krízy, viedli k nárastu chudoby a hladu v rozvojovom svete.

Podľa OSN narástol za posledné dva roky počet podvýživených ľudí a tento rok by mal dosiahnuť 1,02 miliardy. Najnovší vývoj tak zvrátil štyri desaťročia trvajúci trend klesania podvýživy.

Summit G8 potvrdil svoj silný záväzok poskytovania krízovej potravinovej pomoci, no v dôraze na investície do poľnohospodárstva sa premieta americký akcent na dlhodobé stratégie boja proti hladu.

Spojené štáty sú však napriek tomu najväčším donorom potravinovej pomoci – potraviny sú väčšinou nakupované od amerických farmárov.

Lídri G8 tvrdia, že ich prístup bude cielený na zvýšenie aktivity v poľnohospodárstve, stimuly pre intervencie do zberu, zdôraznenie rastu súkromného sektora, žien a malých farmárov, ochranu prírodných zdrojov, a bude prioritizovať zvyšovanie počtu pracovných miest, zlepšovanie kvalifikácie a zvyšovanie množstva obchodu.

G8 tiež tvrdí, že medzi januárom 2008 a júlom 2009 distribuovala 13,4 miliardy dolárov (9,6 miliardy eur) na globálnu potravinovú bezpečnosť.

„Tendencia zvyšovania oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) a národného financovania poľnohospodárstva musí byť zachovaná," píše sa vo vyhlásení summitu.

História nesplnených sľubov

Summity G8 majú za sebou históriu nesplnených sľubov, tvrdí humanitárna organizácia ONE. Najbohatšie krajiny sveta podľa nej nespĺňajú sľub, ktorý dali na summite G8 v roku 2005 – zdvojnásobiť pomoc Afrike.

Podľa prepočtov ONE potrebuje subsaharská Afrika v najbližších troch rokoch 25 miliárd dolárov.

„Nevyhnutne sú potrebné investície do semien, hnojív, ciest, a inej infraštruktúry.“

Pozície

Európska farmárska loby Copa-Cogeca privítala, že sa G8 zaviazala v rámci boja proti hladu poskytnúť viac zdrojov na investície do farmárstva.

„Táto nová politická iniciatíva je veľmi vítaná. Zabezpečenie potravinovej bezpečnosti musí byť v 21. storočí kľúčovým cieľom, a musia sa optimálne využiť možnosti miestnych farmárov a poľnohospodárskych družstiev všade vo svete. Krehkosť poľnohospodárskych trhov a nízke produkčné ceny viedli k mnohým rokom nedostatočných investícií do farmárstva. Ak má byť čo najefektívnejšie riešený svetový trh, tento problém treba prekonať ako prvý," povedal Pekka Pesonen, generálny tajomník Copa-Cogeca.

Mimovládna organizácia Oxfam tvrdí, že sľuby G8 „nie sú viac ako prázdne slová“ a žiadne peniaze neboli vyčlenené. „Poskytnutie väčšieho množstva peňazí pre potraviny znamená len to, že lídri G8 vracajú pomoc na správnu cestu – nič viac ako krízové plány od všetkých lídrov G8 nezabezpečí, že tie peniaze budú pracovať pre chudobných ľudí," vyhlásil Gawain Kripke z Oxfam.