Galileo v priazni ministrov členských krajín

Krátka správa

2. októbra 2007 po stretnutí Rady ministrov dopravy EÚ-27 portugalský minister Mario Lino zopakoval „jednomyseľnú podporu a odhodlanie“ všetkých členských krajín učiniť v projekte Galielo krok vpred. Povedal, že návrh Komisie vyčleniť 3,4 mld. eur z komunitárneho rozpočtu na podporu projektu „zostáva aj naďalej základom“ pre ďalšie rozhovory a prácu počas nadchádzajúcich mesiacov.

Komisár pre dopravu, Jacques Barrot, povedal: „Neboli prijaté žiadne špecifické rozhodnutia v zmysle financovania, aktuálnych finančných nákladov alebo [iných] detailov ohľadne dodania. V každom prípade, návrh Komisie má rozpočtové dôsledky a preto je potrebné konzultovať príslušných ministrov pred prijatím konečného rozhodnutia.“

Barrot očakáva, že konečné rozhodnutie padne na Rade ministrov, ktorá sa uskutoční 28.-29. novembra 2007. Komisár dodal, že „ak budú stále pretrvávať ťažkosti, otázka sa presunie na decembrový Summit. Akokoľvek, Európska rada 13.-14. decembra 2007 túto kapitolu uzavrie.“

Nemecký minister dopravy, Wolfgang Tiefensee, avizoval nesúhlas svojej krajiny s Komisiou navrhnutým spôsobom riešenia už pred zasadnutím Rady: „Nemecká vláda nesúhlasí s návrhom Európskej komisie a chystáme sa to dnes povedať.“ Nemecký názor podporuje aj Veľká Británia a Holandsko.

Nemecký výrok je odpoveďou na komuniké Komisie, ktoré bolo vydané pred dvoma týždňami. Exekutíva EÚ v ňom navrhuje vytvorenie sústavy financovania počas viacerých rokov. Cieľom je nájsť prostriedky vo výške 2,4 mld. eur, ktoré bude potrebné dodatočne vynaložiť z verejných zdrojov na dokončenie satelitného systému. Táto situácia vznikla po tom, čo Komisia rozhodla o výlučne verejnom financovaní vybudovania Galilea. Satelity by mali byť vynesené na svoje obežné dráhy do roku 2013.

Nemecko, Holandsko a Veľká Británia majú o spôsobe financovaniu inú predstavu. Navrhujú, aby dodatočné prostriedky poskytli jednotlivé členské krajiny vo forme extra prostriedkov poukázaných na účet Európskej vesmírnej agentúry (ESA). ESA je hlavným garantom a manažérom Galilea. Mechanizmus financovania navrhnutý Komisiou podporil aj Európsky parlament a podľa diplomatických zdrojov sa za tento spôsob zasadzuje veľká väčšina členských krajín.

Návrh Komisie má byť zároveň mechanizmom, ako v budúcnosti predísť situácii, v ktorej by niektoré členské krajiny prispeli na jeho dobudovanie väčším odnosom a následne na to by v budúcnosti požadovali späť alikvotnú časť ziskov z  komerčného využívania systému.