Globalizácia – dobrá, alebo zlá? Pre koho ako…

Na konferencii „Sociálna Európa pripravená na globalizáciu“ Barroso vyhlásil, že „omnoho lepšia“ konkurencieschopnosť EÚ v porovnaní s USA, a bohaté skúsenosti, stavajú Úniu do silnej pozície v ktorej môže „reagovať na globalizáciu a formovať ju“. Európa tak má „unikátnu možnosť získať z globalizácie to najlepšie“.

Na výhody spoločnej meny upozornil predseda Európskeho parlamentu Hans-Gert Pöttering (EPP-ED). „Ak by sme nemali euro a jednotný trh, americká hypotekárna kríza by v členských krajinách spôsobila ekonomický chaos.“ Kritizoval tiež analytikov, ktorí porovnávajú hospodársky rast Európy a Číny: „Čína má 9% rast, to však nie je jediný spôsob, ako merať hospodársky rast.“ Podľa Pötteringa musí ísť rast HDP ruka v ruke so zlepšovaním sociálnych a environmentálnych podmienok. „Potrebujeme novú definíciu hospodárskeho rastu“, ktorá by odrážala „európske hodnoty.“

Komisár pre zamestnanosť a sociálne veci Vladimír Špidla poukázal na negatívne stránky globalizácie, keď hovoril o „ďalekosiahlych a často brutálnych následkoch globalizácie“, medzi ktoré patrí „outsourcing pracovných miest a zatváranie tovární“.

O probléme nezamestnanosti hovorili aj Barroso a Pöttering. Napriek zlepšeniu je stále vysoká, a je potrebné „množstvo práce“ na zníženie rozdielu medzi tými, ktorí z globalizácie získavajú a tými čo strácajú.

O nerovných dopadoch globalizácie hovorila na konferencii aj slovinská ministerka práce a sociálnych vecí Marjeta Cotman. „Výhody a nevýhody globalizácie nie sú rozdelené rovnomerne“, poznamenala. „Pre 78 miliónov Európanov, ktorí žijú na hranici chudoby, je strach z globalizácie pochopiteľný.“

Riešeniu môže podľa Barrosa pomôcť aj Európsky globalizačný fond, ktorý za rok fungovania intervenoval v niekoľkých členských krajinách. „(Je) dôležité ukázať, že sa staráme“ o tých, ktorých globalizácia postihne negatívne. „Musíme si byť istý, že sme zo sociálneho hľadiska pripravení čeliť veľkým výzvam týchto dní“, vyhlásil Barroso.