Globálne otepľovanie: Kritickú hranicu sme prekročili v 2005

Krátka správa

Medzinárodne uznávaný klimatológ a aktivista Tim Flannery v pondelok (8. november) v austrálskej televízii varoval, že koncentrácia skleníkových plynov ako CO2, metán, hydrofluóruhličitany, a pod., presiahla limit 455 častíc na milión (ppm) už v roku 2005, teda o desať rokov skôr, ako sa predpokladalo.

Flannery vyhlásil, že nové údaje budú zverejnené 7. novembra v rámci správy pripravovanej Medzivládnym panelom OSN o klimatických zmenách (IPCC).

Hranica 455 ppm je považovaná mnohými vedcami za nebezpečný limit. Pri takejto koncentrácii skleníkových plynov v atmosfére sa globálna teplota pravdepodobne zvýši o 2 stupne Celzia, čím sa spustí potenciálne katastrofálne zdvíhanie hladiny morí a iné nebezpečné prírodné následky.

Pre EÚ sa stalo obmedzenie nárastu teploty o nie viac ako 2°C jedným z cieľov integrovanej energetickej a klimatickej politiky.

„Správa tvrdí, že množstvo skleníkových plynov v atmosfére je už teraz za hranicou, ktorá môže spôsobiť nebezpečné klimatické zmeny“, povedal Flannery.

Mapa a graf: Globálne teplotné anomálie 1880-2000
Zdroj: NASA

O záveroch správy IPCC budú svetoví lídri diskutovať na veľkej Konferencii OSN o klimatických zmenách a boji proti nim na Bali v decembri,

Európski lídri veria, že konferencia na Bali prinesie záväznú medzinárodnú dohodu o znižovaní emisií skleníkových plynov, ktorá nahradí Kjótsky protokol. Jeho platnosť vyprší v roku 2012.

No počas hearingu v Európskom parlamente, 4. októbra 2007, Yvo de Boer, ktorý vedie Rámcovú konvenciu OSN o klimatických zmenách (UNFCCC) europoslancom povedal, aby zmiernili svoje očakávania reálnych výsledkov: „Cieľom na Bali nie je perfektná dohoda, ale perfektný začiatok“, povedal de Boer a zdôraznil, že konferencia nechce dosiahnuť konečnú dohodu ale konsenzus, na ktorom bude môcť byť dohoda v budúcnosti postavená.

USA, Austrália a Kanada sú v súčasnosti hlavnými odporcami akýchkoľvek medzinárodných záväzkov na znižovanie emisií. EÚ urobila z vytvárania globálneho režimu pre boj s klimatickými zmenami jednu zo svojich priorít – sčasti aj z obáv, že jednostranné dodržiavanie záväzkov podkopáva jej ekonomickú konkurencieschopnosť.