Globálne otepľovanie: oceán možno čoskoro doslúži

Zdroj: www.creativecommons.org

Krátka správa

University of East Anglia vo svojej štúdii oceánskeho povrchu a oceánskych hodnôt CO2 tvrdí, že schopnosť oceánu pohlcovať skleníkové emisie sa za posledné roky znížila o polovicu.

Dr. Ute Schuster, ktorý sa na výskume podieľa od roku 2000, hovorí: „Tak veľké zmeny sú ohromným prekvapením. Očakávali sme, že absorpcia sa bude kvôli veľkému objemu oceánu meniť len pomaly.“ Výskum prebiehal v rokoch 1995 – 2005. Britskí vedci podieľajúci sa na ňom publikovali tento týždeň jeho závery vo vedeckom časopise Journal of Geophysical Research.

Oceány sú popri suchozemskej biosfére najväčšími „ničiteľmi“ CO2. Dokážu pohltiť asi polovicu z celkového množstva vyprodukovaných emisií. Vedci sa domnievajú, že zníženie tejto ich schopnosti môže viesť k zvýšeniu podielu CO2 na plynnej skladbe atmosféry, čo prispeje k zrýchleniu globálneho otepľovania.

Rovnako sa autori výskumu obávajú, že voda a biotopy v oceánoch sa môžu nasycovať CO2 len do istej kritickej hranice. Po prekročení istej hodnoty by už oceán nemusel byť schopný prijať žiadne ďalšie skleníkové plyny a teda by ich odrážal späť do atmosféry.

Dr Schuster odpovedal na otázku EurActiv-u, či je možné výskum severnej časti Atlantiku rozšíriť aj o výskum jeho južnej časti, že „záujem veľmi narastá, [ale] absencia pravidelných obchodných námorných liniek je problémom pre prevedenie takého výskumu v Južnom Atlantiku. Počas absencie obchodných plavidiel môžeme uvažovať len o umiestnení meracích prístrojov do nepohyblivých bójí.“

Pri zbere údajov zo Severného Atlantiku vedci spolupracovali s námornými obchodníkmi. Spomedzi všetkých bola najvýznamnejšou veľká kontajnerová loď prepravujúca banány z karibskej oblasti do Veľkej Británie. Ide o pravidelnú linku, ktorá počas 10 rokov prevážala okrem obchodnej komodity aj nástroje na meranie hodnôt CO2.

Schuster na otázku pokračovania výskumu severoatlantických vôd v budúcnosti odpovedal, že „nástroje sú na svojich miestach a sú stále v prevádzke.“

Výskum vedcov z Universtity of East Anglia je súčasťou širšieho projektu CarboOcean, ktorý je financovaný z rozpočtu EÚ. Jeho cieľom je v čo najpresnejšej miere skúmať oceánske vody. Vedcov zaujíma, odkiaľ pochádzajú skúmané emisie CO2 a do akej miery ich je za istý čas na istej ploche oceán schopný pohltiť.