Globálne otepľovanie spôsobuje ľudstvo

EÚ má problém splniť záväzky Kjótskeho protokolu

Krátka správa

„Väčšina pozorovaného zvýšenia priemernej globálnej teploty od polovice 20. storočia je s vysokou pravdepodobnosťou výsledkom zvýšenia koncentrácie antropogénnych skleníkových plynov (= vyprodukovaných ľudskou činnosťou)“, píše sa v konečnom texte správy publikovanej 2. februára.

Toto tvrdenie je jednoznačne silnejšie, ako závery IPCC z roku 2001, ktoré označili ľudskú zodpovednosť za „pravdepodobné“, resp. ekvivalent 66% pravdepodobnosti. V žargóne OSN znamená „veľmi pravdepodobné“ až 90%.

Medzivládny panel pre klimatické zmeny (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) je autoritatívnym orgánom zloženým z 2500 vedcov z viac ako 130 krajín. Celotýždňové stretnutie za zatvorenými dverami v Paríži, ktoré vydaniu správy predchádzalo, sa ukončilo 2. februára. Správa Klimatické zmeny 2007: Základ v prírodnej vede, obsahuje na 20 stranách vedecké hodnotenie klimatických zmien. Vedci o nej diskutovali doslova slovo po slove.

„Globálny nárast koncentrácie oxidu uhličitého je spôsobený najmä využívaním fosílnych palív a zmenami využívania pôdy, zatiaľ čo pri metáne a oxidoch dusíka je príčinou najmä poľnohospodárstvo“, tvrdí správa. Dodáva, že ďalšie otepľovanie v 21. storočí je „veľmi pravdepodobné“ a spustí „mnoho zmien v globálnom klimatickom systéme“.

Ďalšími závermi sú:

  • Nárast globálnej teploty medzi 1,8 a 4,0 °C v 21. storočí (v porovnaní s 0,7°C v predchádzajúcom),
  • priznanie, že globálne otepľovanie zapríčiňuje silnejšie hurikány kvôli zvýšeniu teploty hladiny mora,
  • „pravdepodobný“ odhad, že topenie sa ľadovcov pred 125 000 rokmi zapríčinilo zdvihnutie sa hladiny morí o 4 až 6 metrov, pričom bolo vyvolané teplotou vyššou o 3-5 °C ako máme v súčasnosti.

Plná správa bude vydaná v priebehu roka. Medzitým budú publikované tri ďalšie kapitoly, ktoré sa pozrú na pravdepodobné dopady klimatických zmien, možnosti prispôsobenia sa dopadom a na možné spôsoby zníženia emisií skleníkových plynov.