Gréci majú problém s dostupnosťou liekov

Zdroj: TASR/AP

Po medializovaných správach o tom, že sa v Grécku  niektorí rodičia zbavujú svojich detí, pretože sa o ne nedokážu postarať, informujú médiá o nedostupnosti resp. nedostatku liekov  v zadlženej krajine.

Agentúra Bloomberg otvára svoj materiál o problémoch s liekmi opisom situácie jednej z aténskych majiteliek lekární, ktorá trávi väčšinu dňa problematickým zháňaním liekov pre klientov u výrobcov, distribútorov či od iných kolegov. V niektorých prípadoch chýbajú život zachraňujúce lieky proti zrážaniu krvi alebo proti-astmatické inhalátory.

Podľa gréckej asociácie lekárnikov je problém s polovicou z 500 najpoužívanejších liekov. Suma, ktorú poisťovne dlžia lekárňam sa šplhá do obrovských výšok, podpredseda gréckej lekárnickej asociácie ju odhadol na 330 miliónov eur. Posun v platbách je od troch mesiacov až po jeden rok, mnohé lekárne preto žiadajú od pacientov, aby za platili celú cenu lieku, s tým, že časť preplácanú poisťovňou majú žiadať od nej. Lekárne sa snažia si niektoré lieky medzi sebou podľa potreby vymieňať.

Niektoré farmaceutické spoločnosti tiež žiadajú v neistej situácii platby za lieky vopred.

Generálny tajomník gréckeho ministerstva zdravotníctva Nicolas Polyzos odmieta, že by sa situácia v zdravotníkom sektore dala označiť za „grécku tragédiu“, ako to niektorí označujú, no nespochybňuje, že kvôli finančnej kríze sú y v poskytovaní verejných služieb problémy.

Bloomberg pripomína, že dôvody, ktoré vedú k súčasnému alarmujúcemu stavu sú komplexné, no jedným z nich je aj referencovanie cien na nízku úroveň, ku ktorému vláda pristúpila v v snahe znížiť výdavky verejného zdravotníctva. Paralelný obchod a vývoz liekov naznačujú viaceré asociácie, presné čísla neexistujú.

Keďže pod vplyvom finančnej krízy meškajú platby výrobcom a veľkodistribútorom liekov zo systému verejného poistenia, lieky sa vyvážajú von z Grécka. „Videl som balenia aspirínu, ktoré boli pôvodne pripravené pre grécky trh, ale namiesto toho boli poslané do Poľska“, hovorí Heinz Kobelt, genrálny tajomník Európskej asociácie farmaceutických spoločností. Paralelný obchod kulminoval v Grécku roku 2004, po zvadení kvót pre objem liekov pre grécky trh ustal.

Riaditeľ Európskej federácie farmaceutického priemyslu a asociácií Richard Bergstrom pre Bloomberg hovorí, že zdroje v zdravotnom systéme vysychajú aj vďaka podvodom s preplácaním liekov. Podľa neho sú lieky , ktoré sa z Grécka vyvezú často vedené ako keby boli predpísané gréckym pacientom a teda hradené z verejných zdrojov. Stratu z takého počítania pre odhadol na 500 miliónov eur ročne.