Gréci nechcú modifikovanú kukuricu

 

Krátka správa

V súlade s výsledkami hodnotenia bezpečnosti geneticky modifikovanej kukurice MON810 pre ľudí a životné prostredie z roku 2004 Komisia zaradila tento druh do spoločného zoznamu poľnohospodárskych rastlinných druhov EÚ. Grécke úrady však v apríli 2005 s odvolaním sa na národnú ochrannú klauzulu pre prípad rizika pre životné prostredie alebo zdravie ľudí v Smernici o spoločnom zozname predaj všetkých odrôd MON810 v Grécku zakázali.

Keďže Rada nesúhlasí s návrhom Komisie neautorizovať grécky zákaz, Komisia 10. januára rozhodla o nariadení na zrušenie zákazu. Grécke úrady podľa Komisie zákaz dostatočne nezdôvodnili. Ak Grécko zákaz nezruší, hrozí mu proces pred Európskym súdnym dvorom.

Spoločnosť Monsanto, výrobca odrôd kukurice MON810 podľa organizácie Greenpeace neposkytol Komisii primeraný plán na monitoring celkového vplyvu modifikovanej kukurice MON810 na životné prostredie.

Národný zákaz na predaj MON810 uplatňuje aj Poľsko a Maďarsko.